Hvordan skal Storberget straffe?

I dag legger justisminister Knut Storberget, sammen med kultur- og kirkeminister Trond Giske og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa frem stortingsmeldingen om kriminalomsorg som har fått tittelen ”Straff som virker.
26.09.2008
13:04
16.12.2013 06:54

Det er knyttet stor spenning til denne meldingen. Blant annet til hva Storberget velger å gjøre for unge kriminelle. Det er ikke tilfeldig at lanseringen av denne meldingen vil skje bak fengselsmurere ved Oslo fengsel. Før de trestatsrådene skal presenter meldingen som r utsatt flere ganger i år, vil husbandet fra Bredtvedt kvinnefengsel Wenjas harem og musikkgruppa ved Grønland voksenopplæring underholde. Filmskaper Margreth Ohlin vil også åpne Fin Serck-Hanssens fotoutstilling før Knut Storberget legger fram meldingen sammen med statsrådkolleger. For de som ikke har pressekort og får komme inn i fengselet, er det mulig å følge hele seansen på Justisdepartementets hjemmeside : http://media01.smartcom.no/Microsite/dss_01.aspx?eventid=3496

26.09.2008
13:04
16.12.2013 06:54