JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Storjobb venter Bufetat

Første uka i august søkte 35 enslige barn om asyl. Fortsetter trenden neste år, må barnevernet opprette ett botilbud tilsvarende omsorgssenteret på Eidsvoll hver uke.
19.08.2008
14:36
16.12.2013 06:21

edv@lomedia.no

Utlendingsdirektoratet (UDI) har sin fulle hyre på sensommeren med å opprette egne asylmottak for søkere under 18 år. I første halvår søkte 423 enslige barn asyl i Norge. Det er over tre ganger flere enn i samme periode i fjor. Tallet er trolig oppe i 900 innen nyttår.

Av de 900 vil trolig ca. fjerdedel, ca. 225 barn, registreres som yngre enn 15 år. Dermed er de barnevernets ansvar.

Stor utfordring

Bufetat region øst har oppgaven med å lage omsorgssentre hvor de yngste enslige asylsøkerne kan bo fram til den dagen en kommune bosetter dem.

Eidsvoll omsorgssenter ble opprettet rett før jul, men alt i januar var kapasiteten sprengt. Senteret har nå 34 plasser. Omsorgssenteret i Skiptvet åpnet med åtte plasser i mars. Bufetat øst planlegger i tillegg rundt 30 nye plasser i Gjøvik.

Det blir mer å gjøre for Bufetat. For mye?

– Oppgaven har blitt større enn vi trodde, men vi skal klare å løse den, sier regiondirektør i Bufetat øst, Pernille Pettersen Smith, og legger til at kommunene må komme på banen og bosette flere barn og unge.

Hele 128 barn under 15 har kommet siden Bufetat fikk ansvaret. Afghanistan og Sri Lanka er de vanligste opprinnelseslandene. Av barna har 19 fått et hjem ute i kommunene.

For tiden står 17 barn i kø for bosetting etter å ha blitt innvilget opphold.

Mangedobles neste år

Fra og med et ukjent tidspunkt i 2009 skal barnevernet få omsorgen for alle enslige asylsøkere opp til 18 år. I perioden 1996-2005 søkte 4800 barn og unge opphold som enslige mindreårige. Etter som tallet på asylsøkere til Norge stiger, øker også tallet på barn som kommer uten foreldre.

– Vi har ikke fått oppgaven ennå, men er i gang med forberedelsene, sier Pernille Pettersen Smith i Bufetat øst.

– Har barnevernet nok kompetanse og mannskap til å ta imot flere hundre enslige flyktningbarn på en gang?

– Vi er vant til å jobbe med barn med store utfordringer.

Pettersen Smith forsikrer at Bufetat øst vil møte pågangen ved å opprette nye stillinger, en egen seksjon og ved å opprette nye omsorgssentre. Inntil videre vil noen barn bo i eksisterende statlige og private institusjoner.

Må våkne

Heller ikke andre nestleder i FO tror dette blir for mye for barnevernet – bare de nødvendige ressursene kommer på plass. Det må skje fort.

– Bufetat har fagpersoner som er godt rustet til å ta imot barna og har kompetanse i å utvikle omsorgsbaser for utsatte barn og unge. Også for barn med minoritetsbakgrunn, sier Kjetil A. Ostling.

– Men det er helt klart at barnevernmyndighetene – departementet og Stortinget – lynraskt nå må ta inn over seg antallet av disse barna.

Gjennom egne tillitsvalgte og media har han en klar oppfatning om underkapasitet i mottakssystemet.

– Disse barna er en veldig variert gruppe. Fra de som har mestret å reise alene over hele verden og er ressurssterke, til de tungt traumatiserte som trenger døgnkontinuerlig omsorg.

Tilbudet som opprettes må derfor bli variert og tilpasset den enkeltes behov. Gjerne i mindre enheter, framhever Ostling.

– Det betyr også at enda flere sosialfaglige stillinger må opprettes i barnevernet enn de 800 vi allerede krever, konkluderer han.

Utgjør ca. 550 personer (som har søknad til behandling hos UDI per 21. august).

90 av disse er 0-14 år, dermed barnevernets ansvar.

Resten, som har søkt asyl etter å ha fylt 15 år, er nå UDIs ansvar. Bor for det meste i asylmottak (på egne EMA-avdelinger eller på ordinære mottak hvis de er sammen voksne «følgepersoner»), men også privat inkl. i fosterhjem.

Viser en biometrisk alderstest alder på minst 18 år, plasseres de som voksne asylsøkere.

19.08.2008
14:36
16.12.2013 06:21

90 av disse er 0-14 år, dermed barnevernets ansvar.

Resten, som har søkt asyl etter å ha fylt 15 år, er nå UDIs ansvar. Bor for det meste i asylmottak (på egne EMA-avdelinger eller på ordinære mottak hvis de er sammen voksne «følgepersoner»), men også privat inkl. i fosterhjem.

Viser en biometrisk alderstest alder på minst 18 år, plasseres de som voksne asylsøkere.