JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dårlig tilbud til bostedsløse

Arendal og Lillesand kommuner har for dårlig tilbud til bostedsløse. Selv om kommunene kjenner godt til behovene, får de bostedsløse ikke det de skal ha.
17.07.2008
13:03
16.12.2013 06:07

mia.paulsen@lomedia.no

Kritikken kommer fram i to rapporter fra Fylkesmannen i Aust-Agder for Helsetilsynet. Lillesand kommune kritiseres blant annet for at behovene til bostedsløse ikke blir registrert som søknad før kommunen har en bolig å tilby. Sektorsjef Geir Jenssen sier at dette er mennesker som i dag bor med foresatte eller på hybel. – Spørsmålet er hvordan vi kan vite om de trenger midlertidig husvære. Fylkesmannen sier vi skulle spurt dem, sier han. Jenssen sier han tar rapporten til etterretning. Han sier at han som sektorsjef for helse og kultur ikke har detaljkunnskaper om Familie- og oppvekst, hvor sosialtjenesten er plassert. Men han er den øverste ansvarlige for tjenesten. Ifølge Jenssen er det uklart for ham hvordan boligbehovene er registrert. Han spør seg om det kanskje er normalt at en 30-årig rusmisbruker bor sammen med mor og far.

– Er rutinene for tildeling av midlertidig bolig gode nok? – Vi forholder oss til Fylkesmannens rapport. Rutinene har ikke vært gode nok. Når personer er registrert med boligbehov skal de stå på lista over reelle søkere, sier Jenssen. Lillesand er en vekstkommune og har et udekket behov for permanente boliger. Boligprisene øker og det er flere som får behov for hjelp fra kommunen, forteller Geir Jenssen. Det er også behov for flere midlertidige boliger.

Bygger ut

– Dette har vi sterkt fokus på, og vi har flere utbyggingsprosjekter på gang. Det skal bli boliger for rusmisbrukere, mennesker med psykiske lidelser og personer med utviklingshemming, sier han. Lillesand får også kritikk fordi de ikke sørger for individuelle planer (IP). Alle som mottar sammensatte tjenester i lengre tid skal ha slike planer. Planene skal være en hjelp når det gjelder fordeling av ansvar og framdrift i tjenestene. Tilsynet viste at ingen i den aktuelle gruppa av bostedsløse hadde i bruk slike planer. Geir Jenssen sier det er laget individuelle planer for brukere med funksjonshemninger, men at kommunen har kommet til kort når det gjelder IP for mennesker med psykiske lidelser og rusmisbrukere. – Dette er i ferd med å bli rettet, sier han.

Ulovlige vilkår

Fylkesmannen påpeker også at sosialtjenesten stiller ulovlige vilkår når de skal tildele midlertidig bolig. – Vi har sett for oss at folk kan delta i en aktivitet, og at det kan være et vilkår for å få bolig. Men vi har skjønt at dette ikke er lov, og har tatt det til etterretning, sier Geir Jenssen. Han sier at hensikten har vært å aktivisere folk slik at de fikk et bedre sosialt liv, ikke at de skulle jobbe for kommunen.

– Er disse avvikene et tegn på at det er behov for å heve kompetansen på dette feltet? – Vi har fått ganske gode rutiner nå, men det skorter på å ta dem i bruk. Vi må ha fokus på dette i organisasjonen og ta oss tid til å samtale rundt det, sier sektorsjef Geir Jenssen.

Nav-problemer i Arendal

Også Arendal fikk «ikke godkjent» av Fylkesmannen. De peker blant annet på at byen har et natthjem med tilbud til bostedsløse, men når det er stengt på dagen fører det til svært vanskelige boforhold. Beboerne får blant annet ikke rett på privatliv. Derfor kan det bare benyttes for svært korte perioder. I Arendal ligger ansvaret for å følge opp bostedsløse i Nav-kontoret, og rapporten viser at det er uklare ansvarsforhold og rutiner. «Arendal kommune og Nav-kontoret har betydelige styringsutfordringer for å sikre at det avsattes tilstrekkelig med ressurser til oppfølging av bostedsløse, og at ressursene blir benyttet på en effektiv måte», skriver Fylkesmannen.

17.07.2008
13:03
16.12.2013 06:07