Omsorg gjennom tvangsekteskap

Britiske familier bruker tvangsekteskap som løsning for unge mennesker med psykisk utviklingshemming som trenger omsorg.
15.07.2008
15:35
16.12.2013 06:06

Dette framkom i et møte i det britiske parlamentet nylig, skriver det britiske nettstedet Community Care. Nettstedet formidler sosialt arbeid på de britiske øyer. Enkelte foreldre bruker tvangsekteskap for å sikre at ungdom med psykisk utviklingshemming får nødvendig omsorg etter at de selv faller fra. Haji Saghir Alam sitter i den rådgivende komiteen Equality 2025 som er oppnevnt av britiske myndigheter. Han sa på møtet at årsaken til tvangsekteskapene delvis er at storfamiliene bryter sammen. I tillegg er de offentlige tilbudene for dårlige.

Stigma

I mange miljøer er det knyttet et stigma til psykisk utviklingshemming, og kulturelt press fører til at tvangsekteskap brukes for å redusere stigmaet. Det finnes ikke statistikk på området, men ifølge Alam er problemet spesielt stort i Nord-England. Alam mener det er viktig å hjelpe psykisk utviklingshemmede fra sør-asiatiske miljøer å etablere selvstendige liv. Dessuten er det ønskelig at foreldrene ikke ser på tvangsekteskap som en omsorgsløsning, men som et menneskerettighetsspørsmål.

15.07.2008
15:35
16.12.2013 06:06