Ber minister ta grep

Attføringsbedriftene har stor tillit til at nyutnevnt arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen vil ta i bruk kapasitet og kompetanse som er ledig i attføringsapparatet og hjelpe flere yrkeshemmede i arbeid.
26.06.2008
12:54
16.12.2013 05:54

I en pressemelding fra attføringsbedriftene i NHO Service beskriver de Andersen som en handlekraftig minister og oppfordrer ham til aktive grep mot problemene som gjør at mange yrkeshemmede og andre med bistandsbehov må vente på tilbud.

Det er nå 82505 yrkeshemmede, og nærmere 27 000 av dem står i kø for å komme med i tiltak. Attføringsbedriftene skriver i pressemeldingen at det er færre i år enn i fjor som får tilbud om tiltaksplass.

De skriver også at arbeids- og inkluderingsministeren har en stor jobb å gjøre.

26.06.2008
12:54
16.12.2013 05:54