Overgrepsbarn fikk 268 mill.

Av de tidligere barnehjemsbarna i Oslo fikk 390 personer oppresning i fjor. Erstatningen for overgrepene er på opptil 750.000 kroner.
26.05.2008
09:14
16.12.2013 05:24

Hele 268 millioner kroner har blitt tilkjent «personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon eller fosterhjem mens de var under plassering av Oslo kommunes barnevern i perioden før 01.01.1993». Det går fram av Vederlagsutvalget i Oslo kommune sin årsberetning for 2007. Utbetalingene er hver på mellom 200.000 og 725.000 kroner. De er fordelt på 390 tidligere barnevernsbarn.

I 2004 la Berfingutvalget fram kartleggingen sin av omsorgssvikt og overgrep mot barnevernsbarn som hadde bodd i institusjon mellom 1945 og 1980. I etterkant har så langt 58 kommuner fått i stand ordninger for å ta imot erstatningskrav. Men erstatningssummene varierer, fra maks. 300.000 i Hamar til 750.000 i Oslo og Stavanger.

I Oslo er til dels grove overgrep avdekket. De varierer fra seksuelt misbruk til fysiske og psykiske straffemetoder som har preg av overgrep.

Utvalget i Oslo har for tiden 461 søknader til behandling. Siste frist for å søke vederlag fra Oslo kommune er 15. september i år. Etter det stenger ordningen.

Se hjemmesidene for ordningene i

Oslo (Frist: 15 september 2008)

Stavanger (Frist: 1. oktober 2008)

Trondheim

Kristiansand (Frist: 26. november 2009)

Se også Prosjekt Oppreisning : oversikt over kommuner med erstatningsordninger

26.05.2008
09:14
16.12.2013 05:24