1 mai med brudd

FOere over hele landet feiret første mai mens det er brudd i forhandlingene både i KS, stat og Oslo kommune.
01.05.2008
13:42
16.12.2013 05:02

I Oslo holdt FOs andre nestleder Kjetil Ostling appell under FO-frokosten med en salve mot arbeidsgiverne. – Det er uvanlig å bryte forhandlingene så tidlig, men tilbudet lå langt fra våre klare forventninger om et løft for ansatte i offentlig sektor, hvor det er urimelige forskjeller mellom kvinnedominerte og mannsdominerte arbeidsområder, sier Ostling, som også peker på at Oslo kommune ønsket å svekke faglige rettigheter ved inngrep i tariffestede sykelønnsrettigheter. Kjetil Ostling mener det er stadig viktigere for arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen å samle seg rundt hovedutfordringene i arbeidslivet og om viktige politiske saker. – Motkreftene som jobber for å svekke arbeidstakernes stemme er så sterke, og derfor må vi stå samlet og utvikle ideer om hvordan samfunnet skal være, sier han.

I god jord

Det falt i god FO-jord at LO-leder Roar Flåthen i sin tale på Youngstorget i Oslo la vekt på kamp mot fattigdom, mangfold og integrering og en opprusting av arbeidet for å hjelpe barn og ungdom som har det vanskelig. I Oslo samlet de fagorganiserte seg rundt parolen ”en klode”. – Det er viktig at vi ikke er navlebeskuende, men tenker på solidaritet, demokrati og utjevning mellom fattig og rik fra et globalt perspektiv, sier Ostling.

FO-leder Randi Reese holdt 1. maitale på et felles arrangement i Steinkjer for Arbeiderpartiet og SV. I Kristiansand har FO fått stor oppslutning for sitt krav om bolig til alle. Over 40 FOere møtte fram for å markere kravet.

01.05.2008
13:42
16.12.2013 05:02