JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO fornyer kampen for autorisasjon

Helseminister Bent Høie har tidligere støttet kravet om autorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer. – Med et nytt politisk landskap fornyes kampen for autorisasjon, sier FOs Lars Semmerud.
18.10.2013
09:38
13.12.2013 20:51

solfrid.rod@lomedia.no

FO intensiverer nå kampen for autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer. Landsstyret, som har vært samlet i Oslo denne uka, vedtok å revitalisere kravet om autorisasjon.

– FO og LO vil raskt etablere politiske kanaler inn i regjering og storting for å få gjennomslag, sier Lars Semmerud, medlem av FOs arbeidsutvalg og ledere av sosionomseksjonen.

– Urimelig

Autorisasjon har direkte betydning for brukernes sikkerhet, fordi autorisasjonen kan fratas personell som opptrer på en måte som kan ha skadelige følger for brukerne, påpeker FO.

Av FO-yrkene er det bare vernepleierne som har autorisasjon i dag.

«Det er urimelig at de utsatte gruppene som mottar tjenester fra våre profesjoner, ikke skal ha den tryggheten som autorisasjon gir og at våre profesjoner ikke ligger under samme krav til forsvarlighet som grupper av helsepersonell», heter det i en uttalelse fra landsstyret.

FO har i mange år understreket at autorisasjon er en rettssikkerhetsgaranti, både som en kvalitetssikring og som en anerkjennelse av sosialpersonell og sosialfaglig arbeid, på lik linje med helsepersonell og helsefaglig arbeid.

– Naturlig å innføre autorisasjon

Fontene stilte i nr. 4/13 følgende spørsmål til Høyres favoritt til Helsedepartementet: «Sosionomene og barnevernpedagogene har etterlyst autorisasjon i 20 år. Får de det med deg som minister?»

Høie svarte: «Vi er imot en profesjonsnøytral kommunal helse- og omsorgslov. I forbindelse med innføring av profesjonskrav i loven vil det etter mitt syn være naturlig å innføre autorisasjon for sosionomene og barnevernpedagogene.»

– Jeg forventer at han også får med seg arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Regjeringen og det borgerlige stortingsflertallet har nå en unik mulighet til å gjennomføre autorisasjonsordningen som de har uttalt støtte til, sier Semmerud.

Støtte fra Helsetilsynet

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) har fremmet forslag om at det gis autorisasjon for manuellterapeuter.

Helsetilsynet har tidligere anbefalt at barnevernspedagoger og sosionomer gis autorisasjon.

– På bakgrunn av det forutsetter jeg at Helsetilsynet arbeider opp mot Helse- og omsorgsdepartementet og andre berørte departementer. Samtlige berørte departementer og fagdirektorater må nå kjenne sin besøkelsestid, fastslår Semmerud.

Mer sosial

I det nevnte intervjuet fikk Høie også dette spørsmålet: «Sosialarbeidere er bekymret over et tap av status sammenliknet med andre yrkesgrupper. Hvis Høyre danner regjering til høsten, kan det bli aktuelt å gjeninnføre «sosial» i navn på departementer, direktorater og Nav?»

«Det alvorligste er at sosial forsvant ut av den nye kommunale helse- og omsorgsloven. Alt som er sosial er ikke omsorg. Vi vil derfor følge opp våre merknader om dette», svarte Høie.

18.10.2013
09:38
13.12.2013 20:51