Dør til dør-barna

Hvordan takler barn en skilsmisse? Barnevernpedagog Inge Kvaran forsvarer i dag en avhandling om temaet.
23.01.2008
16:10
16.12.2013 03:42

Gjennom arbeidet med doktorgradsavhandlingen Skilsmisse sett med barns øyne – barns sårbarhet og håndtering, har Kvaran tatt for seg ulike aspekter ved en skilsmisse – sett fra barnas perspektiv. Han fant gjennom kvalitative intervjuer at ulike faktorer påvirker barnas sårbarhet og mestringsevne i den komplekse krisen en skilsmisse er.

Informasjonen som barnet sitter på i forkant av skilsmissen viser seg avgjørende; Ved å kommunisere godt med barna på forhånd, kan foreldrene gjøre det lettere for barna.

Noe som jevnt over slår dårlig ut for barns utvikling, er ifølge avhandlingen den ofte svekkede økonomiske situasjonen som oppstår i kjølvannet av en skilsmisse.

Flytting, en annen vanlig konsekvens av skilsmisse, påvirker barna – positivt dersom de på den måten kommer seg bort fra et konfliktfylt hverdagsmiljø, men ofte negativt idét tilværelsen blir mer omskiftelig.

Avhandlingen drøfter til slutt hvordan foreldre kan håndtere en skilsmisse slik at utfallet for barna blir minst mulig skadelig.

Kvaran er førstelektor ved Barnevernpedagogutdanninga ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

23.01.2008
16:10
16.12.2013 03:42