Barnesenter fort fullt

Eidsvoll omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere åpnet i desember. Nå er det fullt.
15.01.2008
14:48
16.12.2013 03:35

Senteret er laget for å ha plass til 30 enslige mindreårige asylsøkere, men ti flere trenger nå plass.

Derfor prøver Bufetat alternative løsninger: Fire barn plasseres i et nabohus til eiendommen, fire er plassert i ordinær barneverninstitusjon. Fra februar skal en ny avdeling med plass til seks barn være i drift. Bufetat vurderer dessuten å utplassere enkelte av barna i familier.

Det statlige barnevernet har kontaktet private omsorgstilbud for å kompensere for den økende pågangen av barn som nå sluses ut fra asylsystemet.

15.01.2008
14:48
16.12.2013 03:35