Tarifflønn inn i anbudsrundene

Private barneverninstitusjoner skal ikke lenger kunne vinne anbudsrunder ved å dumpe ansattes lønninger.
14.01.2008
14:05
16.12.2013 03:35

Lov om offentlige anskaffelser, som legger rammene for anbudsrunder, fikk et viktig tillegg rett oppunder jul. Fra nå av plikter nemlig offentlige bestillere å ta inn en klausul om tarifflønn i de kontraktene som inngås.

Lovendringen er ledd i arbeidet mot sosial dumping.

Ifølge lovtillegget skal driftsavtalene sikre privat ansatte «lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.»

Det omfatter også det statlige barnevernet Bufetat sin bruk av private institusjoner. Til nå har Bufetat vurdert døgnpris per institusjonsplass, men ikke satt krav til ansattes lønnsbetingelser.

– Framskritt

Ideelle organisasjoner som driver barnevern hilser lovendringen velkommen.

– Det gir oss et godt utgangspunkt, siden det er på lønnssiden kostnadene ligger, sider seksjonsleder for Frelsesarmeens barne- og familievern, Lindis Evja.

Frelsesarmeen ser det som viktig kvalitetssikring å tilby ansatte lønn etter gjeldende avtaler, ifølge Evja. Hun tror det blir lettere for de ideelle organisasjonene å konkurrere mot kommersielle aktører når alle nå må lønne ansatte etter tariff. Private aktører har til nå kunnet presse ned lønnsutgiftene, senket døgnprisen per barn og slik vunnet anbudsrunder.

Regjeringen må imidlertid lage en forskrift til loven, før Bufetat eventuelt får pålegg om å ta med krav til tarifflønn i anbudsrundene, presiserer informasjonssjef i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Kjetil Hillestad.

14.01.2008
14:05
16.12.2013 03:35