Mimmi Kvisvik 50 år

FOs tredje nestleder Mimmi Kvisvik fyller femti år i dag.
10.01.2008
10:36
16.12.2013 03:32

Sosionomen ble valgt inn i FO-ledelsen på kongressen 2006, er som leder av Seksjonsrådet for sosionomene og Helse- og sosialpolitisk utvalg ansvarlig for det yrkesfaglige arbeidet til sosionomene og velferdsarbeiderne i FO. Hun har også blant annet oppgaver knyttet til Nav-prosjektet, og sitter i FOs arbeidsutvalg.

Mimmi Kvisvik kom til nestledervervet fra stillingen som leder for helse-, sosial-, pleie- og omsorgsleder i Notodden kommune. Hun var tidligere aktiv i FO Buskerud.

På den runde dagen befinner hun seg på forbundskontoret, hvor det blir en kakemarkering i anledning dagen.

10.01.2008
10:36
16.12.2013 03:32