Tar selvkritikk

Høyre og KrF beklager at de ikke gjorde mer for å sikre omsorgstilbud til enslige mindreårige flyktninger mens de satt ved makten.
06.11.2007
11:36
16.12.2013 02:55

Fremskrittspartiet ønsker et likeverdig barnevernstilbud for enslige mindreårige helt opp til 18 år. Samtidig tar H og KrF selvkritikk for at ikke mer ble gjort da de satt i regjering. Opposisjonspartiene er bekymret over at regjeringen ikke har tenkt å opprette barnevernstiltak for enslige mindreårige over 15 år før tidligst i 2009.

Karin S. Woldseth (FrP) i Stortingets familie- og kulturkomité sier til Dagsavisen at partiet hennes vil kjempe for at samtlige enslige asylsøkere under 18 år skal overføres til barnevernet.

Det vil ifølge tall fra Barne- og likestillingsdepartementet koste 300 millioner kroner, nesten ti ganger så mye som det det koster staten å ha enslige mindreårige boende i asylmottakene.

06.11.2007
11:36
16.12.2013 02:55