Bør ha med sosionom

Det er behov for å ha med en sosionom i sentral klagenemnd for aborter, mener Rikshospitalet-Radiumhospitalet.
21.08.2007
12:57
16.12.2013 01:54

Sykehuset understreker dette i sitt høringssvar til ny struktur på abortnemndene, skriver Klassekampen. Nemndene behandler søknad om abort etter 12. svangerskapsuke.

I dag er det fem regionale klagenemnder, mens forslaget fra helseminister Sylvia Brustad går ut på å erstatte disse med en. Og i denne bør det altså ifølge Rikshospitalet-Radiumhospitalet sitte en sosionom. Denne kan eventuelt erstatte en av de to legene.

Klinikksjef Thomas Åbyholm ved Kvinneklinikken på sykehuset sier at de har lang og god erfaring med å ha sosionom i abortnemnda. Sosionomen kan gi praktisk hjelp og veilede i eventuelle aktuelle støtteordninger.

21.08.2007
12:57
16.12.2013 01:54