JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Risikerer å krenke mennesker

– FOere har store utfordringer når det gjelder diskriminering fordi vi møter folk som ikke har en kraftig stemme. Da er det en fare for at menneskerettighetene krenkes, sier FO-leder Randi Reese.
16.08.2007
13:50
16.12.2013 01:51

I kjølvannet av den såkalte ambulanse-skandalen, der ambulansepersonell nektet å ta med seg en sterkt skadet 37-åring, ønsker Regjeringen å sette ned et utvalg som skal kartlegge offentlig rasisme. Arbeids- og integreringsminister Bjarne Håkon Hanssen vil om kort tid legge fram hvordan diskrimineringen skal kartlegges.

Utfordring for arbeidsplassene

Randi Reese sier at det er en kjempeutfordring å unngå rasisme- og diskriminering i sosialt arbeid. – Diskriminering kan være både personlig og strukturell. Da er det viktig at vi skaper et rom for etisk refleksjon på arbeidsplassene. Det er et kollektivt arbeid. Den enkelte arbeidstaker er ansvarlig for sine egne handlinger og holdninger, men ingen skal stå alene i disse valgene, sier FO-lederen. Hun er stolt over studieheftet i Yrkesetikk ”Rett eller galt – eller noe midt imellom?”, som var ferdig rett før sommerferien.

– Det er et godt hjelpemiddel for dem som vil utvikle gode etiske holdninger på arbeidsplassen, sier Reese. Hun får følge av Bente Moseng, lederen i FOs yrkesetiske råd.

– Hjelpeapparatet har hele tiden en utfordring fordi vi møter alle typer mennesker. Men uansett handler det om verdighet, vi skal gi menneskene vi møter en verdighet uansett hvilken livssituasjon de er i, og uansett om de utfordrer oss, sier Moseng. Hun mener ambulansesaken handler om mangelen på en yrkesetikk og ikke om feilbehandling.

– Uansett om de trodde ditt eller datt, og uavhengig av medisinsk vurdering skal man møte folk på en verdig måte. Også vi som er sosialarbeidere må jobbe med oss selv på dette området, sier Moseng.

Regjeringen utreder

I et møte med en rekke innvandrerorganisasjoner tidligere i uken sa Bjarne Håkon Hanssen at regjeringen tar de siste dagers påstander om diskriminering fra myndighetspersoner svært alvorlig. – Alle mennesker, uavhengig av kjønn, alder, hudfarge og etnisitet har krav på likeverdig behandling og skal møtes med respekt og verdighet når de er hjelpetrengende, sier, Hanssen, og fremholder at indirekte diskriminering ofte er vanskelig å bekjempe og bevise. – Særlig fordi den kan være ubevisst eller tiltenkt. Fordommer og stereotype forestillinger om enkelte grupper i befolkningen må bekjempes, sier Hanssen

Han mener at det skal være nulltoleranse for diskriminerende handlinger. – Vi vet at mange med innvandrerbakgrunn føler seg diskriminert i møte med myndighetene. Jeg har møtt folk som forteller historier om slengbemerkninger, sårende ytringer, handlinger og krenkende utsang, sier integreringsministeren. Hans inntrykk underbygges av en rapport som Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utarbeidet om minoritetsperspektivet i offentlig sektor. Rapporten viser blant annet at det er lite kunnskap om innvandrerbefolkningen.

Bente Moseng er ikke sikker på hva Regjeringen kan gjøre med diskriminering som foregår i helse, omsorgs- og sosialsektoren. – Men det å sette fokus på problemet er viktig. Det skaper bevissthet om at diskriminering skjer rundt oss. Det er ikke alle som mener at alle er like mye verdt. Derfor må vi rydde i våre egne holdninger, den jobben må skje på de enkelte arbeidsplassene, sier Moseng.

Beklager ikke

Det var mandag 9. august at to ambulansesjåfører nektet å hjelpe Ali Farah som var sterkt skadet etter å ha blitt brutalt slått ned i Sofienbergparken i Oslo. De hevder at de trodde at han var ruset på stoff. Ambulansesjåførene innrømmer å ha kalt mannen ”ditt svin”, ”din tulling” og ”Toget har gått for deg.” Av hensyn til egen sikkerhet bestemte de seg for å sende ham til legevakta i en politibil, mens de selv kjørte fra stedet og lot den blødende familiefaren ligge på bakken. Dette skal ifølge Dagbladet ha kommet fram under Ullevåls sykehus interne gransking. Avgjørelsen begrunnes med at det ikke er ambulansepersonellets ansvar å ta seg av utagerende personer.

Heller ikke politiet tok den sterkt skadde mannen med seg. Først etter to timer fikk pårørende og vitner Ali Farah fraktet til sykehuset i drosje. Sykehusledelsen beklaget i dagene etter det tragiske hendelsen språkbruken fra ambulansepersonellet. Men tilføyde overfor VG: – Vi finner ingen spor, tegn eller sjargonger som tyder på rasisme i denne saken, hevdet divisjonsdirektør Arild Østergaard Ullevål universitetssykehus.

Småbarnsfaren ligger fremdeles i koma, og har hjerneblødning, hjernehinnebetennesle og dobbeltsidig lungebetennelse. Selv etter å ha blitt konfrontert med Alis alvorlige tilstand lenge etter hendelsen, sier en av ambulansesjåførene at han ikke ville handlet annerledes. – Jeg vil ikke under noen omstendighet beklage min beslutning, skal en av ambulansefolkene ha sagt til de interne granskerne, ifølge Dagbladet.

Offentlig gransking

Familiens advokat, Abid Raja har bedt Norsk pasientskadearstatning vurdere om behandlingen Ali Farah fikk har forverret mannens tilstand. – Det er to forhold som må granskes. Det ene er at han ble forlatt i Sofienbergparken av ambulansefolkene. Det andre er at ambulansen på legevakten ikke tom ham med seg selv om legen slo alarm. Det tok 45 minutter før ambulansen rykket ut fra legevakten, sier Raja til VG.no.

Også spesialenheten for politisaker etterforsker hva som skjedde mandag 9. august. Advokat Randi Birgitte Bull forteller at de vil intervjue vitner, og hente inn faglige medisinske vurderinger. Etterforskningen gjelder både politifolkene og ambulansefolkene. Bull kan ikke fortelle hvor lang tid etterforskningen vil ta.

16.08.2007
13:50
16.12.2013 01:51