JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nytt regelverk for barne- og ungdomsorganisasjoner

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt forslag til nytt regelverk for grunnstøtte til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene ut på høring.
02.08.2007
11:14
16.12.2013 01:44

I forslaget er kursaktivitet gjeninnført som kriterium for beregning av tilskudd etter ønske fra barne- og ungdomsorganisasjonene selv. I tillegg er den nedre grensen for å motta tilskudd redusert fra 1000 til 700 medlemmer. Videre foreslås det å videreføre etableringstilskuddet, for å gi nye organisasjoner en mulighet til å komme inn i støtteordningen. Utkastet tar også hensyn til minoritetsorganisasjoner og mindre organisasjoner med begrenset rekrutteringsgrunnlag. Departementet vurderer videre å innføre et minimumskrav for representasjon av begge kjønn i de frivillige organisasjonenes sentralstyre, for å fremme likestilling i organisasjonslivet. – Vi har foretatt en rekke grep for å tilpasse den nye forskriften dagens organisasjonssamfunn. I samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene foreslås det flere endringer som er i tråd med organisasjonenes egne ønsker, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Stimulere til engasjement

I paragraf 1 til den nye forskriften står det at målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for barn og ungdoms deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjonene. Tilskuddsordningen skal stimulere organisasjonene til engasjement og medansvar nasjonalt og internasjonalt, og sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati. Tilskudd skal kunne gis til frivillige landsomfattende organisasjoner som ved sine vedtekter kan vise til at organisasjonen arbeider for barn og ungdom og har barn og ungdom som deltakere i sine aktiviteter. Organisasjonen må ikke være i strid med norsk lovgivning, og må kunne vise til at et eventuelt overskudd tilfaller organisasjonen eller andre samfunnsnyttige formål. Videre heter det at det skal være mulighet for full deltakelse for barn og ungdom uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering. Barn og ungdom må også gis formell innflytelse over arbeidet i organisasjonen. Partipolitiske ungdomsorganisasjoner omfattes ikke av forskriften når det gjelder tildeling av nasjonal grunnstøtte, da utmåling av nasjonal grunnstøtte til disse organisasjonene baseres på moderpartiets stemmetall ved siste stortingsvalg. Høringsfristen er 1. oktober.

Les forslaget til regelverk på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar/hoeringsdok/2007/Horing-forslag-til-nytt-regelverk-for-gr/

02.08.2007
11:14
16.12.2013 01:44