JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bedre tilbud til de yngste asylbarna

30 enslige mindreårige asylsøkere under 15 år vil få et bedre tilbud når den nye institusjonen blir ferdig mot slutten av året. FO er en pådriver for at alle barn, også asylsøkere, skal omfattes av barnevernloven og få samme tilbud som alle andre. Nå kjemper de videre for de enslige asylsøkerbarna over 15.
29.06.2007
10:54
16.12.2013 01:36

Etter en to måneder lang utsettelse på grunn av byggetekniske problemer skal det første statlige omsorgssenter for enslige asylsøkerbarn åpne på Landsverk i Eidsvoll 1. desember i år. Det vil bli det statlige barnevernet - Region Øst som får ansvaret for institusjonen, mens fylkesmannen får tilsynsansvaret.

– Vi holder nå på å ansette fagfolk som skal drive fem små enheter for til sammen 30 barn, fortalte seniorrådgiver Tone Julie Kvikstad ved barne- og ungdomsavdelingen i Barne- og likestillingsdepartementet, under FOs dialogkonferanse om temaet i går.-- Vi er veldig glade for at de ansatte ved Vårli asylmottak, som kjenner mange av de barna som skal flyttes til Eidsvoll har sagt ja takk til stillinger der. Kvikstad fortalte at det gjøres grundig forarbeid på alle hold nå. Hun fortalte også at de har stadige møter med kompetansemiljøene på området enslige, mindreårige asylsøkere og at det skal utarbeides et opplæringsprogram for ansatte. –Vi håper å få knyttet en psykolog til omsorgssenteret og det vil bli foretatt individuelle vurderinger av barna, deres livssituasjon, bakgrunn og behov.I høst vil også et nytt regelverk for tilbud til denne gruppen barn- og unge bli lagt ut på høring. Der vil også den kommunale barneverntjenestens eventuelle oppgaver bli drøftet.

Dialogkonferansen ble arrangert av FO ut fra et ønske om å samle kompetansen på området, få innspill til FOs videre politiske engasjement og danne et nettverk av fagfolk til nytte for dem og deres brukere.

Må kjempe videre

– Vi har lenge dyttet på, sammen med mange andre, for at disse barna og ungdommene skulle komme inn under barneverntjenesteloven, og i 2007 får altså barn under 15 år denne retten. Men når det gjelder dem over 15 år er det nødvendig med videre kamp, mener Randi Reese.Fra myndighetenes side blir det påpekt at det for inneværende år ikke var budsjettmidler for å gi de samme tjenestene til 16 – 18-åringene fordi denne gruppen utgjør langt flere enn de yngre.Over sommeren vil en kartlegging av bosettingstilbudet til de tidligere mindreårige asylsøkerne bli lagt fram, slik at man kan se hva som skal til for at det skal gå bra med dem.

Dilemmaer

– Det vil bli en kvalitativ forbedring når barnevernet overtar omsorgen for asylsøkerbarna, påpekte Kjersti Lindseth, sosionom og prosjektkoordinator i Flyktningehjelpen, tidligere bl. a. saksbehandler i UDI. – I utlendingsloven var det ingen ting som handlet om barn eller deres behov.

I sitt arbeid i UDI intervjuet Lindseth mange barn og unge. Mange av dem har flyktet fra krig og reelle trusler mot seg selv, men noen er også sendt av sine foreldre for å redde livet sitt. Mange av dem bærer på hemmeligheter som de ikke forteller før det kanskje er gått flere år.– Man skal ha sin lojalitet hos barna og se på deres beste i utgangspunktet. Det er likevel ikke slik at det for alle er best å være alene i Norge. Barns beste kan være å komme trygt hjem til familien sin sa Lindseth.

29.06.2007
10:54
16.12.2013 01:36