JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kritisk til kjennelse i yrkesskadesak

Torunn Flå Nohre vant yrkesskadeerstatningssaken i lagmannsretten, men anket på grunn av feil i utmålingen. Men saken kommer ikke opp i Høyesterrett. - Jeg er kritisk til kjennelsen fra kjæremålsutvalget, sier advokat Håkon Angell.
26.02.2007
16:27
16.12.2013 00:18

FO-medlemmet Nohre vant mot If skadeforsikring i Eidsivating Lagmannsrett, men anket på grunn av feil utmåling av fremtidige inntektstap. Kjæremålsutvalget fremmer ikke anken til behandling i Høyesterett.

- Avvisningen av anken i yrkesskadesaken er skuffende etter mitt syn da lagmannsretten benyttet feil beregningsgrunnlag. . Saken er viktig for Nohre individuelt og av prinsipiell karakter, sier Angell, advokat i LOs juridiske avdeling.

Det forelå et generelt behov for å få fastslått at utmåling i saker etter yrkesskadeforsikringsloven alltid og uten unntak skal skje etter yrkesskadeforskriften, mente FO og Angell da saken ble anket i desember.

660 000 i erstatning

Eidsivating Lagmannsrett ga i november Torunn Flå Nohre fullt medhold i årsakssammenheng mellom forringet helse og yrkesskade. If ble også dømt til å dekke saksomkostningene. Nohres krav til erstatning fra If forsikringsselskap var 1,4 millioner koner. Retten utmålte erstatningen til 660 000 kroner. Avgjørelsen fra lagmannsretten blir stående og If må betale salærutgiftene.

Kunne redusert feil

- Hva betyr avgjørelsen fra kjæremålsutvalget for yrkesskadeutmålingen i framtiden?- Det får neppe stor betydning. Yrkesskadereglene og utmåling etter disse er kjent. Det forekommer likevel at det gjøres feil, slik denne saken er et eksempel på. En avgjørelse i Høyesterett ville ha bidratt til å redusere denne typen feil, sier Angell.

Riktig anvendelse

Utmålingen av framtidig inntektstap ble skjønnsmessig vurdert for lavt, og kravet som ble fremmet i anken var 172 800 kroner i tillegg. Lagmannsretten anga det fremtidige inntektstap som en neddiskontering av nettotapet. Yrkesskadeforskriftens standardregler i kapittel 3 skulle vært anvendt, hevdes i anken. En beregning i henhold til disse regler, basert på en ervervsmessig uførhetsgrad på 40 %, vil utgjøre nærmere 573 000 kr.

Lang kamp

Det var i 1997 at Nohre fikk påført skaden på en institusjon innen barne- og ungdomspsykiatrien, der hun arbeidet som miljøterapeut. Siden den gang har hun vært plaget av hodepine og trøtthet, og har vært igjennom utallige undersøkelser og utredninger. Nohre har ikke vært i stand til å jobbe full tid. Nå har hun tatt etterutdanning som familieterapeut.

26.02.2007
16:27
16.12.2013 00:18