JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Varslet om tvilsomt barnevern

Barnevernet i Fredrikstad fikk inn 27 meldinger i oktober i fjor. Bare 5 av dem ble undersøkt videre. Barnevernsarbeidere i Fredrikstad er bekymret over noe de ser som en klar tendens: at for få av meldingene blir undersøkt videre. De frykter at barn ikke får den hjelpen de har krav på, og har varslet sin bekymring.
22.02.2007
11:54
16.12.2013 00:17

– To mindreårige barn bor sammen med en psykisk lidende mor som misbruker alkohol og er for full til å ta ansvar for dem.

– En ung gutt blir så mishandlet av sin far at han møter gråtende opp hos politiet, ikke for å anmelde faren, men for å få hjelp.

– En mor ber om hjelp av barnevernet med datteren på 13 år, som stjeler penger og virker påvirket av alkohol, og som ikke aksepterer morens grensesetting.

Dette er noen av de anonymiserte eksemplene fra hverdagen hos barnevernet i Fredrikstad. Alle tre meldingene ble henlagt i fjor etter å ha vært behandlet av meldingskomiteen i barneverntjenesten. Hver måned ble under halvparten av de innkomne meldingene undersøkt videre. Saksbehandlerne måtte etter hvert konkludere at så mange henleggelser ikke var i pakt med god faglig standard, og at henleggelsene er brudd på barnevernloven.

Yrkesetisk forpliktet

De følte seg forpliktet av FOs yrkesetiske grunnlagsdokument til å varsle om dette. I november sendte de et brev til barnevernleder Bjørg Johnsrud Western. – Yrkesetikken pålegger oss å varsle hvis vi ser at det er forhold som gjør at brukerne blir skadelidende, sier fylkesleder Bjørn Tore Utne i FO, som har bistått den lokale klubben i saken. Rett til varsling er også hjemlet i arbeidsmiljølovens paragraf 2-4.Utne har blant annet vært med på møter mellom individuelle saksbehandlere og barnevernleder Western som ble arrangert etter at varselet ble sendt. Også hovedtillitsvalgt for FO i Fredrikstad deltok.– Vi hadde litt andre forventninger enn det som kom ut av møtet, og håpet det skulle komme noe mer konkret i forhold til selve varslingen. I stedet ble det fokusert sterkt på om det var brudd på faglig standard eller brudd på lov, og at det var særdeles alvorlig å beskylde kommunen for lovbrudd, sier Utne.Han forteller videre at Western tok opp tidspresset i barnevernet, og at hun mente det var nødvendig å skjerme seg litt: ”Når badekaret renner over, må kranen stenges,” sa hun blant annet.

Ingen avklaring

Det formelle skriftlige svaret fra barnevernlederen kom 18. januar, men ga ingen avklaring. Barnevernlederen skriver blant annet at loven krever vurdering av innkomne meldinger senest innen en uke, men at denne vurderingen er overlatt til forvaltningens frie skjønn, og at hun mener det dermed ikke er lovbrudd dersom en melding blir henlagt uten videre undersøkelse.– Så enkelt er det ikke. Vi skal jo følge lovens intensjon, som er å hjelpe barn som har det vanskelig, sier Bjørn Tore Utne.Dermed mente FO det ikke var annen utvei enn å sende en henvendelse til fylkesmannen. Der ber de om hjelp til å avklare om skjønnsutøvelsen i forbindelse med henleggingen av saker er i pakt med barnevernloven. De ber fylkesmann Anne Enger om et drøftingsmøte dersom hun ikke selv mener å kunne avklare spørsmålet.– Vi håper på et raskt svar. Dette er jo forhold som går utover en tredje part, og vi mener at vi må bruke de mulighetene vi har til å synliggjøre spørsmålet. Jeg tror ikke dette er et problem bare i Fredrikstad, sier Bjørn Tore Utne.

Verken fylkesmannen i Østfold eller barnevernleder Bjørg Johnsrud Western kunne uttale seg til Fontene om saken. Western var sykmeldt, og hennes stedfortreder Torill Olsen var dessverre ikke å få tak iOgså i Oslo har det blitt rettet oppmerksomhet på at mange meldinger blir henlagt av barnevernet. Det dreier seg om over halvparten av meldingene fra politi og hjelpeapparat. Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem sier til Dagsavisen at hun vil følge med i spørsmålet. Hun sier også at Fylkesmennene kan få i oppdrag å granske kommuner som henlegger for stor andel av barnevernssakene. Hun ønsker å kartlegge årsakene til at sakene blir henlagt.

22.02.2007
11:54
16.12.2013 00:17