JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nedgang i barnevernsaker

Antall barnevernsaker for fylkesnemnda har gått ned i Oslo. Mens barnevernet i 2005 forberedte 197 saker for nemnda, ble bare 169 saker forberedt og oversendt fylkesnemnda i 2006, viser kommunens statistikker.
31.01.2007
14:50
16.12.2013 00:11

Mens 87 av sakene i 2005 handlet om omsorgsovertakelser, var tallet for 2006 bare 59. – Det er ikke utenkelig at nedgangen er kommet på grunn av for lite ressurser i barnevernet. Vi så jo da vi fikk kommunerevisjonens rapport om barnevernet fjor at både ansatte og mange barnevernledere pekte på for få stillinger som en viktig årsak. Og mens tallet på saker for fylkesnemnda går ned, er det jo økning i antall meldinger. Det kan ha utviklet seg en kultur for å henlegge meldinger, men dette blir bare en hypotese , sier Rigmor Hogstad, som leder FO i Oslo.

Flere "atferdsplasseringer"

Tallet på såkalte ”atferdsplasseringer” med varighet inntil 12 måneder økte fra 16 i 2005 til 25 i 2006. Dette er som regel ungdom som tvangsplasseres i institusjon på grunn av atferdsproblemer, ofte etter at foreldre har bedt om hjelp.Svært få rusmisbrukende gravide blir utredet med spørsmål om å tvangsplasseres av barnevernet av hensyn til det ufødte barnet. I 2005 var det to slike utredninger for fylkesnemnda, mens tallet økte til fem i 2006. Ingen nyfødte ble utredet for fylkesnemnda med tanke på omsorgsovertakelse verken i 2005 eller 2006.

Store forskjeller

Rapporten som Hogstad refererer til kom etter at ansatte i barnevernet hadde uttrykt bekymring over om barnevernet i en del bydeler i Oslo lot være å iverksette barneverntiltak av hensyn til barnevernets økonomi. Rapporten viste blant annet at det er store forskjeller på barnevernet fra bydel til bydel. For eksempel varierte andelen henlagte meldinger fra 20 til 40 prosent. Undersøkelsen viste også at de ansatte samlet sett mente at det særlig var tiltak for ungdom over 18 år som kunne bli skadelidende av økonomiske årsaker.

31.01.2007
14:50
16.12.2013 00:11