JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pris til Årets sosialarbeider

Sosionom Mari Nysæther fra Oslo er Årets sosialarbeider. Prisen ble delt ut til trampeklapp under FO-kongressen onsdag.
22.11.2006
22:54
15.12.2013 23:50

Ifølge juryen er hun en synlig sosialarbeider med stort engasjement når det gjelder sosialarbeideres utvikling av yrkesidentitet, og hun har vist langvarig interesse for det klientnære arbeidet i sosialkontortjenesten.Juryen skriver videre: ”Nysæther har vært, og er fortsatt praktiker med begge bena på jorda – men uten å stå stille. Hun har vært en brobygger mellom praksis, utdanningsfelt og beslutningstakere i over 20 år, og bidrar slik til å utvikle en tjeneste til beste for brukerne.”

Inspirator og pådriver

Videre i begrunnelsen heter det: ”Prisvinneren har bidratt til å utvikle sosialarbeidernes rolle og funksjon i sosialtjenesten. Samtidig har hun vært en inspirator og pådriver for at brukerne skal møte gode tjenester. Hennes hjerte for brukerne og faget vises gjennom ureddhet og engasjement. FO vil hedre henne for denne innsatsen ved å tildele henne den første sosialarbeiderprisen i historien.”

Stor glede

En lettere sjokkert prisvinner uttrykte stor glede på vegne av ”alle de andre ualminnelige alminnelige sosialarbeiderne”. Hun var glad for at FO løfter fram det stedige arbeidet i førstelinjetjenesten, som kan være både uforutsigbart og ha trange rammer, og være vanskelig å forholde seg til. Mari Nysæther understreket at det som stadig er hovedkilden til ønsket om å fortsette er forholdet til brukerne. –Uten forholdet til brukerne tørker det sosiale arbeidet ut, sa Mari Nysæther blant annet i sin takketale.

Mari Nysæther er født i 1958 og utdannet sosionom. Hun har arbeidet ved sosialtjenesten i ulike bydeler i Oslo, og arbeider i dag som teamleder ved tiltakssenter for oppfølging ved sosialtjenestens uføreenhet i Bydel Østensjø. Hun har vært aktiv i Norsk Sosionomforbund og FO gjennom hele yrkeskarrieren, og brukes som foredragsholder i sosialt arbeid ved utdanningsinstitusjonene. Mari Nysæther har også deltatt i nasjonale referansegrupper og råd.

Nyopprettet

Årets sosialarbeider er en nyopprettet pris som utdeles av FO-medlemmer som i særlig grad har utøvd godt sosialt arbeid eller bidratt til fagutvikling innenfor fagfeltene til barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. Prisen er et reisestipend på kr. 40 000 som kan brukes til å delta på en nordisk eller internasjonal konferanse innenfor fagfeltene til FOs medlemmer.

22.11.2006
22:54
15.12.2013 23:50