Om kropp

Gunn Engelsrud: Hva er kropp?Universitetsforlaget 2006
08.11.2006
11:40
15.12.2013 23:44

Tilsynelatende et enkelt spørsmål med tilsvarende enkelt svar. Men bare tilsynelatende, til tross for kroppsfikseringen i vår tid. Som forfatteren skriver: "Vi både er og har en kropp. I tillegg virker kropper på hverandre, og de blir preget av det samfunnet de lever i." Hennes faglige bakgrunn for å nærme seg kroppen er praksis fra idrett og som professor ved Seksjon for helsefag ved Universitetet i Oslo.

Forlaget skriver bak på boka at den avklarer hvilke vilkår kroppen har innen det europeiske verdisett, og forsøker å forstå kroppen både som betydningsfull organisme, subjektiv erfaring og som et kulturelt produkt.

Boka inngår i en serie hvor Universitetsforlaget utfordrer noen av Norges fremste fagformidlere til å gi svar på krevende spørsmål. Tidligere har vi blant annet omtalt boka Hva er sosialt arbeid? av professor Irene Levin.

08.11.2006
11:40
15.12.2013 23:44