Lønnshopp for enhetsledere

Bergen FO oppnådde minimumslønn på 400 000 kr for enhetslederne i kommunen.
20.09.2006
15:37
15.12.2013 23:27

- Vi har påpekt at det er store forskjeller på lederlønningene mellom menn og kvinner i kommunen, uten at dette er i samsvar med ansvar og arbeidsoppgaver, sier hovedtillitsvalgt for FO i Bergen kommune, Ole Daniel Virkesdal. Det var i snitt 44 000 kroner i forskjell mellom kvinnelige og mannlige enhetsleder. Han har tro på å arbeide med krav om likelønn også utenfor de ordinære tariffoppgjørene.

Bergen profilerer seg som likestillingskommune og har vedtatt egen likestillingsmelding. Under forhandlingene om lønn til enhetslederne i fjor fikk Bergen FO med seg de andre fagforeningene på ikke å skrive under protokollen, fordi de ikke kunne finne en likelønnsprofil. En partsgruppe som jobbet med innspill til løypemeldingen om likestillingsarbeidet til bystyret ble satt ned. Fagforeningene og kommunen skrev en felles protokoll om at likelønn for enhetsledere skulle tas opp til politisk behandling. Gjennom vedtak i bystyret ble minsteinntekt for enhetslederne satt til 400 000 kroner. Bergen kommune bladde opp 20 millioner for å gjennomføre tiltaket.

- For flere av våre medlemmer var det et lønnsløft på 20 000 kroner, sier Virkesdal.

20.09.2006
15:37
15.12.2013 23:27