JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil ha flere stillinger i friomsorgen

Regjeringen vil avvikle soningskøen i løpet av inneværende Stortingsperiode. FO er positiv til forslaget, men vil ha flere stillinger i friomsorgen.
08.09.2006
11:02
15.12.2013 23:23

Regjeringen tar sikte på å etablere nærmere 250 fengselsplasser i 2006. En rekke tiltak for å utnytte allerede eksisterende plasser iverksettes enten ved endret organisering eller styrking av omsorgen med midler. Fellesorganisasjonen støtter Regjeringens midlertidige tiltak. Men FO mener framlegget er preget av for sterkt fokus på frigjøring av soningsplasser. Om tiltakene i seg selv er gode er ikke tillagt lik vekt.FO anbefaler 200 nye sosialfaglige stillinger i friomsorgen over de neste tre årene.- Skal det satses offensivt på samfunnsstraff og prøveløslatelse, må antall sosialfaglige stillinger trappes opp. Arbeidssituasjonen på de fleste friomsorgskontorene er svært presset, mener FO. De anbefaler videre at systematisk evaluering og utvikling av de sosialfaglige tjenestene i kriminalomsorgen bør bli en naturlig del av det faglige arbeidet. Det bør settes av 5 mill kr i 2007 for å utvikle prosjekter for å knytte tettere sammen miljøer fra utdanningsinstitusjoner, kriminalomsorgen og forskningsinstitusjoner.Intensjonen om å etablere tiltak som styrker det kvalitative arbeidet i kriminalomsorgen er god, men kvalitative mål knyttet til de enkelte tiltak trekkes i liten grad fram og vurderes, skriver FO høringssvaret til Justis- og politidepartementet på høring ”Rask reaksjon - tiltak mot soningskø og for bedre innhold i soningen”.

08.09.2006
11:02
15.12.2013 23:23