JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Flere sysselsatte, færre ledige

Tallet på sysselsatte går opp, og det blir færre arbeidsledige, både i Norge og andre vestlige land.
15.08.2006
11:14
15.12.2013 23:17

Tallet på sysselsatte økte med 61 000 fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006. Halvparten av dette var personer med deltidsarbeid, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB). Tallene er hentet fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).Økningen i deltidssysselsettingen skjedde særlig blant kvinner som jobber lang deltid, dvs. 30-36 timer i uken. Næringene med sterkest sysselsettingsvekst var, i likhet med forrige kvartal, finansiell og forretningsmessig tjenesteyting, samt helse- og sosialtjenester. Til sammen økte tallet på sysselsatte i de to næringsgruppene med 40 000 personer fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006, skriver SSB.

Lavere yrkesaktivitet blant de yngste

Yrkesaktiviteten, dvs. andelen av befolkningen som er i arbeidsstyrken, var i 2. kvartal 2006 om lag på samme nivå som i 2. kvartal i fjor. Yrkesaktiviteten økte for kvinner, men gikk svakt ned for menn. Bortsett fra de under 25 år, var det økning i alle aldersgrupper. Særlig for de under 20 år var det nedgang, noe som skyldes reduksjon i antallet ledige i denne aldersgruppenIfølge AKU var det i gjennomsnitt 28 000 færre arbeidsledige i 2. kvartal 2006 enn i 2. kvartal 2005. Reduksjonen var relativt sett omtrent lik for menn og kvinner, og nedgangen gjaldt alle aldersgrupper. De arbeidsledige utgjorde 3,6 prosent av arbeidsstyrken – 3,7 prosent for menn, og 3,5 prosent for kvinner. Aetats målinger viser andre tall: Registrerte arbeidsledige viste i samme periode en nedgang på 18 000 på atetats målinger. Andelen av de ledige som er langtidsledige var i 2. kvartal 2006 på 35 prosent, en økning på 10 prosentpoeng fra 2. kvartal året før. Langtidsledige er personer med en sammenhengende ledighetsperiode på over et halvt år fram til intervjutidspunktet, og som fortsatt er ledige. Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge var 3,5 prosent i mai 2006, mot 3,8 prosent i februar. I samme periode var det en nedgang i EU15-landene fra 7,6 til 7,4 prosent, og i OECD-landene fra 6,3 til 6,1 prosent. I USA gikk ledigheten ned fra 4,8 til 4,6 prosent. Fra februar til mai minket arbeidsledigheten i Danmark fra 4,3 til 3,9 prosent, i Finland fra 8,0 til 7,6 prosent, i Frankrike fra 9,1 til 8,8 prosent, og i Tyskland fra 8,9 til 8,3 prosent, ifølge tall fra OECD og Eurostat.

16 000 flere midlertidig ansatte

Men tallene viser også at 16 000 flere var midlertidig ansatt i Norge i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 2. kvartal 2005. De midlertidig ansatte utgjorde dermed 10,2 prosent av alle ansatte, en økning på 0,6 prosentpoeng fra samme kvartal året før. Det var nedgang i andelen midlertidig ansatte innen bygge- og anleggsvirksomhet. Ellers økte tallet på midlertidige ansatte i bortimot alle andre næringer. Spesielt stor var veksten innen helse- og sosialtjenester. Det relativt sett høyeste innslaget av midlertidige ansettelser i 2. kvartal 2006 fantes innen hotell- og restaurantvirksomhet (17 prosent av alle ansatte), helse- og sosialtjenester (16 prosent), samt undervisning (15 prosent). Lavest var innslaget innen industrien, samt bygge- og anleggsvirksomhet, med 6 prosent av alle ansatte. Det blir også flere undersysselsatte. Dette tallet lå på 113 000 i 2. kvartal 2006, en økning på 16 000 personer fra 2. kvartal året før. Undersysselsatte er deltidssysselsatte som ønsker mer arbeid. De undersysselsatte utgjorde 17,5 prosent av alle deltidssysselsatte i 2. kvartal 2006. Kilde. Statistisk Sentralbyrå

15.08.2006
11:14
15.12.2013 23:17