JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Klienter avviser "billig" borgerlønn

Lederen for Oslos Klientaksjon sier nei til stortingsrespresentant Andre N. Skjelstads (V) forslag om borgerlønn.

– Beløpet er for lavt og vil ikke løse fattigdomsproblemet. Dette vil tvert i mot øke nøden, hevder aksjonsleder Trond J. Olsen.Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad (V) oppfordret nylig arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen til å sette i gang forsøk med borgerlønn – som skal sikre alle en garantert minsteinntekt på 120 000 kroner.– Han hevder samtidig at det vil gi en bedre levestandard for dem som i dag er helt uten inntekt. Men her har Skjelstad gjort opp regnestykket sitt uten fasit, fastslår lederen av Klientaksjonen Oslo, Trond J. Olsen i en pressemelding.

Mindre igjen

Sosialklientene har i dag en ordning der de får dekket husleie, strøm og brensel etter regning.– Deretter skal de, i følge statens veiledende norm for livsopphold, sitte igjen med minst 4 270 kroner per måned til mat, klær, medisin, lege, tannlege, reiser, TV-lisens, telefon, avis og så videre. Denne normen følges i dag av om lag halvparten av kommunene, forklarer lederen av Klientaksjonen Oslo i en pressemelding.I følge Trond J. Olsen bor de fleste av landets sosialklienter i byer og pressområder med høye boutgifter.– I Oslo koster det nå cirka 7 000 kroner i måneden å leie en kommunal toroms bolig for vanskeligstilte. I tillegg kommer utgifter til strøm og brensel, forsiktig anslått til 1 250 kroner i måneden. Dette gir boligutgifter på 99 000 kroner per år. Med Venstres borgerlønn vil storbyens sosialklienter sitte igjen med kun 1 750 kroner per måned til livsopphold. Det skal svært mye politisk kløkt og vel så det til for å forklare hvordan 2 520 kr mindre å leve av i måneden skal gi de fattigste en bedre levestandard, mener han.

Søker rettferd

Klientaksjonen har derfor langt større tro på et forslag som anbefaler det stikk motsatte av borgerlønn:– Det er den ordningen Velferdsalliansen har stått på for gjennom hele forarbeidet til den nye Arbeids- og Velferdsforvaltningen (NAV), og som deres styreleder Leiv Mørkved gjentok i media for en uke siden; La sosialklientene få dekket boutgiftene der de bor etter regning, og gi penger til livsopphold etter de satsene som Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) anbefaler. Dette er også det eneste rettferdige, ettersom boutgiftene varierer mellom by og bygd, mens mat og klær koster tilnærmet det samme overalt.Klientaksjonen kommer i likhet med Skjelstad med flere velmente anbefalinger til statsråden:

– Få sving på den sosiale boligbyggingen av rimelige utleieboliger, og gjør bostøtteordningene bedre. Dette vil gjøre at mange med lav inntekt og høye boutgifter slipper å bli sosialklienter.

– Sørg for at klientene kommer kjapt ut av sosialkontorene og over i arbeid, i varige trygdeordninger, eller til behandling for rus eller psykiske problem for de som trenger det, det er nemlig det klientene selv vil. I dag går 50 prosent av klientene på sosialkontoret i mer enn 6 måneder og 10 prosent går der i over et år.

– Justér samtidig den veiledende normen for sosialhjelp opp til SIFOs satser på 6 810 kroner per måned.

– Sørg så for at det blir en høy grad av brukermedvirkning, sånn at den nye etaten kan ta hensyn til hvilke behov brukerne egentlig har, og ikke hva som står i Venstres program.

– Og kjære Bjarne Håkon Hanssen du må for all del ikke innføre noen forsøk med borgerlønn og slett ikke på det nivået Andre N. Skjelstad og Venstre foreslår, med så lite til livsopphold vil dette fort bli til et eksperiment med fattigfolks liv og helbred. Og akkurat dét har ikke de fattigste noe ønske om nå som vi skal få en ny og moderne Arbeids- og Velferdsforvaltning, insisterer Trond J. Olsen.

Flere saker

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

Hanna Skotheim

Får beholde psykiatrisk døgnenhet: – Pasientene er lettet

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det