Arbeidende studenter

Oppgavene står i kø for FO-studentenes av- og påtroppende arbeidsutvalg som i juni var samlet til et overlappingsmøte i Oslo.
22.06.2006
13:17
15.12.2013 23:10

– Her er det bare å fortsette arbeidet, konstaterte avtroppende leder Eirin Kvadsheim.Det nye utvalget har vært særlig opptatt av å jobbe med nordisk samarbeid og IFSW-relaterte saker.– Kravet om like rammeplaner på skolene og forhold vedrørende skikkethetsvurderinger kommer også til å bli fulgt opp, forsikret den nye lederen, vernepleierstudent Christina Rugaard fra diakonhjemmets høyskole, avdeling Rogaland.For det avtroppende styret har den kommende kongressen og saker til denne vært et stort arbeidsfelt.

22.06.2006
13:17
15.12.2013 23:10