Streikestøtte til musikere og NRK-ansatte

FO vedtok enstemmig på sitt landsstyremøte i dag å støtte streikende musikere og NRK-ansatte.
15.06.2006
16:08
15.12.2013 23:08

Musikerne, organisert i Musikernes Fellesorganisasjon MFO, fikk 3000 kroner i streikestøtte fra FO. Det samme fikk de LO-ansatte i NRK som streiker.– Musikerne har som mange andre langtidsutdannede over tid sakket akterut i lønnsutviklingen og krever nå at kunstnere og kulturarbeidere får sin fortjente del av den økonomiske veksten i Norge.Arbeidsgiverorganisasjonen NAVO har vist liten forhandlingsvilje og forståelse for nødvendige lønnsløft for å ta igjen lønnsgapet. Vi har stor forståelse for at musikerne ikke ser annen utvei enn å bruke streikevåpenet, heter det i vedtaket om streikestøtte til musikerne.Om de LO-organiserte NRK-medarbeiderne uttaler landsstyret:– FO har full forståelse for at de streiker for sine krav om å bedre forholdene for de lavtlønte, å sikre likelønn og få inn bestemmelser som skal verne normalarbeidsdagen.

15.06.2006
16:08
15.12.2013 23:08