JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO Hordaland sier nei Landsstyret sier ja

Hordalandsavdelingen i FO har gått ut i mediene og anbefalt medlemmene å stemme nei ved uravstemningen i KS-området, mens Landsstyret i Fellesorganisasjonen sa seg enig i Randi Reeses oppsummering av tariffoppgjøret så langt: Resultatene er tilfredsstillende. Men det var uro rundt spørsmålet om hvem som kan uttale seg offentlig om oppgjøret.
15.06.2006
15:21
15.12.2013 23:08

FO-leder Randi Reese gjennomgikk forhandlingsresultatene på Landsstyremøtet 14. juni, og sa at hun opplevde det økonomiske resultatet som tilfredsstillende. – Med en ramme på 4 prosent, har vi kommet bedre ut enn frontfagene, som trolig vil ende på 3,3-3,4 prosent, sa hun.Hun framhevet også det nye masternivået som svært godt, faktisk noe over lektornivå.

Skuffelsen fra Hordalandsavdelingen

Før Landsstyremøtet hadde styret i FO Hordaland uttalt: – Arbeidsgiverne har ikke imøtekommet sentrale krav fra FO og hovedsammenslutningene LO Kommune og LO Stat. Forventningene om en lønn som verdsetter yrkesgruppene våre og kompetansen vår er ikke innfridd. De pekte på at også kollektive, sentrale avtaler er svekket når nesten halvparten av lønnsmassen skal forhandles lokalt, sammen med godkjenning av spesialkompetanse og videreutdanninger.Leder Grethe Kvist og nestleder Kenneth Larsen i FO Hordaland skriver at FO gjorde et godt forarbeid til dette tariffoppgjøret. De mener at dørene var åpnet for spesielle tiltak for grupper som er blitt hengende etter over tid. Men de synes ikke det er lett å gjenkjenne dette i forhandlingsresultatene.– Landsstyrets krav og tilråding til oppgjøret, og FO-medlemmenes berettigede forventninger til lønnsvekst, er i liten grad ivaretatt. Vi har sterkt behov for å markere misnøye og utålmodighet overfor arbeidsgivere, politikere og andre fagforbund som vi samarbeider med, skriver styret i FO Hordaland.

Tilfredshet i Landsstyret

Ivar Kvadsheim fra Rogaland sa i Landsstyremøtet 14. juni, etter Hordalandsavdelingens utspill, at det går an å velge om en vil ha kjeft i forkant eller i etterkant.– Vi gikk høyt ut, da blir mange skuffet over resultatet. Hadde vi valgt å gå lavt ut, ville vi fått kjeft fordi vi var for defensive, sa Kvadsheim.Han syntes det var ugreit med ulike anbefalinger fra ulike ledd i organisasjonen, og mente at kanskje bør bare klubber og ledelsen i FO uttale seg. Altså at fylkesavdelingene ikke bør anbefale noe, verken positivt eller negativt, til et oppgjør.I debatten sa Tor Solheim fra Oppland at dette er et av de beste oppgjørene han har vært med på. Han var mest betenkt over den store potten til lokale forhandlinger.– Men det blir ikke første gangen vi har fått penger på måter vi helst ikke vil ha dem på, sa Solheim med et smil.Egil Lunde fra Vest-Agder syntes også helheten er god. Han var kritisk til Tromsø-klubben som har gått høyt ut med kritikk av resultatet.Lisbeth Albrigtsen fra Finnmark og Linda Brinchmann fra Troms hevdet alles rett til å si hva de mener.Og landsstyrerepresentant Geir Johansen fra Hordaland mente at arbeidsgiver ikke har gitt så mye som de burde ha gjort ved dette oppgjøret. – Så langsomt som det går nå vil det ta evigheter å oppnå likelønn, sa han.I sin oppsummering sa Randi Reese sa at med utspillet fra styret i Hordaland FO, som offentlig har anbefalt sine medlemmer å stemme nei, syntes hun det er vanskelig å arbeide politisk. Hun var glad for at FO har gått så sterkt ut i dette oppgjøret.– Så får vi håpe at organisasjonen også er så moden at den kan takle det at vi går så høyt ut på banen, sa Randi Reese.

Tariffdebatten på FO-rum

Inger Lisbeth Hegland fra Sør-Trøndelag stilte spørsmål ved om folk var godt nok informert. – Setter de seg inn i grunnlaget, spurte hun. Hun trakk fram debatten på FOs nettside, (www.fobsv.no,) FO-rum, og mente den fungerte så destruktivt at hun mente det bør vurderes å stenge det.Nivået på innleggene under tariffoppgjøret har vært til dels pinlig lavt. Debattforumet har hatt mange innlegg av svært selvsentrert karakter blant annet, ble det sagt.Randi Reese hadde forståelse for Inger Lisbeth Heglands uttalelse om FO-rum, og sa at ledelsen ikke har hatt kapasitet til å følge opp og svare på alle ting som har blitt skrevet her.– Mange oppfatter FO-rum som en kommunikasjon mellom ledelsen og medlemmene. Men det er ikke tenkt slik, det er tenkt som et debattforum for alle, sa hun.

Buskerud-ja

Fontene har snakket med fylkesavdelingen i Buskerud, der styret ikke tror det er mer å hente etter forhandlingene. De anbefaler derfor sine medlemmer å stemme ja til forslagene til tariffavtaler på KS-området og i staten.– Om vi valgte å stemme nei, ville vi samtidig stemt for en streik. Skulle vi i FO mutters alene streike for et bedre resultat? Nei det tror jeg ikke det kommer noe godt ut av, sier fylkessekretær Bjarne Gilje.Han mener helheten er såpass god i forslagene at han går inn for dem.– Mitt inntrykk er også at medlemmene synes forslaget er brukbart, både når det gjelder det generelle tillegget og justeringen av minstelønnssatsene, sier han.Gilje synes også det er greit at det er en del penger i potten til lokale forhandlinger.Etter hva Fontene erfarer har mange fylkesavdelinger ikke tatt stilling til tariffoppgjøret. Og signalene fra flere i Landsstyret i juni tyder nok på at mange mener at de heller ikke skal komme med anbefalinger. Klubbnivået er imidlertid medlemsdemokratiets nærmeste nivå, og der er det fullt spillerom.

15.06.2006
15:21
15.12.2013 23:08