Krav til politiattest i asylmottak

Utlendingsloven er endret på flere punkter. En av endringene går ut på at alle som skal arbeide i asylmottak må legge fram politiattest som viser at de ikke har forgrepet seg mot barn før ansettelse kan skje.
31.01.2006
11:10
15.12.2013 22:38

Dette kommer som endringer i utlendingsloven, er vedtatt i Stortinget og nå sanksjonert av Regjeringen.Tiltaket vil gjelde ved nyansettelser ved asylmottakene, og vil ikke få tilbakevirkende kraft for mennesker som allerede er ansatt ved mottakene, skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Den reviderte loven slår fast at det er yrkesforbud for personer som tidligere har forgrepet seg på barn og unge i mottakene.

31.01.2006
11:10
15.12.2013 22:38