JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oslos sosiale geografi endres

Bydelene i indre Oslo øst har hatt en markant vekst i utdanningsnivået de siste årene. Disse bydelene har også hatt minst vekst i tallet på bosatte ikke-vestlige innvandrere. Samtidig har drabantbyene økende levekårsproblemer.
05.01.2006
11:38
15.12.2013 22:33

Dette kommer fram i en artikkel i Oslo-speilet, som gis ut av Oslo kommune. Oslo-speilet trekker disse konklusjonene på bakgrunn av statistiske indikatorer som utdanningsnivå, inntektsnivå, andel med uføretrygd samt status og endring for andelen ikke-vestlige innvandrere.Opplysningene bygger på Statistisk sentralbyrås levekårsindeks for 2005.

Fattige drabantbyer

Drabantbyene er i ferd med å overta plassen til indre by øst når det gjelder det relativt sett største omfanget av levekårsproblemer.Handlingsprogrammet Oslo Indre Øst, et samarbeid mellom staten og Oslo kommune, skulle bedre levekårene for befolkningen på Oslos østkant. Det tiårige prosjektet skal avvikles i løpet av 2006. Det er nå politisk interesse for en tilsvarende satsing på Groruddalen, men da med sterkere vekt på samferdsel og fysisk miljø.De vestlige bydelene holder fortsatt sin posisjon med vesentlig bedre levekår enn gjennomsnittet for Oslo.

Færre sosialhjelpsmottakere

Samtidig meldes det at antall sosialklienter er svakt redusert i hovedstaden. I 2004 mottok 20 654 personer økonomisk sosialhjelp. Det er en reduksjon med 880 personer, eller 4,1 prosent i forhold til 2003. Tallene viser at antall kroner utbetalt til sosialhjelp har hatt en svak stigning. Gjennomsnittsbeløpet per klient har derfor økt fra 42 302 kroner i 2003 til 45 747 kroner i 2004.

05.01.2006
11:38
15.12.2013 22:33