Introduksjon til Norge

Nina Gran og Lena Scoufia:Introduksjonsloven – steg for steg Kommuneforlaget 2005
09.12.2005
15:26
15.12.2013 22:31

Introduksjonsloven gjorde introduksjonsprogram for flyktninger obligatorisk fra september 2004. Dette er en veileder i individuelle handlingsplaner for flyktninger. Den gir innspill til hvordan kommunene kan legge forholdene til rette slik at flyktninger raskest mulig mestrer sin egen livssituasjon. Den gir en innføring i veiledningsmetodikk relatert til nyankomne flyktninger, og en gjennomgang av introduksjonsloven og de første erfaringene fra kommunenes arbeid med den. Boka kan være nyttig for alle som samarbeider om å ta vare på flyktningene; sosialtjeneste, helsetjeneste, flyktningekontor, skole, arbeidsmyndigheter og andre.

Mia

09.12.2005
15:26
15.12.2013 22:31