Sosialarbeiderpris

FO innstifter en sosialarbeiderpris på 40 000 kroner. Prisen skal brukes til å fremme og synliggjøre det gode arbeidet som utføres av FOs tre faggrupper.
09.12.2005
15:14
15.12.2013 22:31

FOs tredje nestleder Ingri-Hanne Brænne sier at prisen trolig vil bli utdelt i forbindelse med sosialarbeiderdagen i november. Ideen til prisen kom fra Sverige, som har hatt en slik pris i flere år.Landsstyret i FO vedtok i desember å innføre prisen mot fem stemmer. Kritikerne mente at det å dele ut en pris er en elitistisk måte å tenke på, det finnes mange måter å framheve fagene på, ble det sagt. Noen vernepleiere har reagert på at prisen skal hete sosialarbeiderprisen. Majoriteten i landsstyret hilste prisen med glede.

09.12.2005
15:14
15.12.2013 22:31