Sviende skattekritikk

Regjeringen skatteopplegg får strykkarakter i en uttalelse fra LO sekretariatet.. ”Uakseptabelt,” mener et enstemmig LO-sekretariat.
01.12.2005
16:00
15.12.2013 22:30

Finansministeren måtte tåle sviende kritikk for skatteopplegg i forrige sekretariatsmøtet. LO kjøper ikke argumentet om at økt skatt på kapitalinntekter mer enn oppveier lettelsene i toppskatten, slik at de rikeste likevel vil måtte betale mer i skatt neste år, skriver LO -Aktuelt på sin nettside.LO mener også at aksjeutbyttet er skjevt fordelt, også blant de med høye inntekter. Bare en av ti som får lettelser i toppskatten neste år har så store aksjeutbytter at utbytteskatten vil oppveie lettelsene i toppskatten.I tillegg til at mange med høye inntekter slipper for billig unna, mener LO at skatteopplegget har uheldige konsekvenser for vanlige folk.– Når fire milliarder brukes som skattelettelse og senket arbeidsgiveravgift på høye lønnsinntekter, blir det jo plass til lite annet. Og det gir behov for skatteskjerping på andre punkter overfor vanlige folk og næringsliv, heter det i uttalelsen.

01.12.2005
16:00
15.12.2013 22:30