FOer redder Jens

Sosionom Krishna Chudasama (42) blir utnevnt som statssekretær og omtales allerede som ”Regjeringens innvandreralibi”. – Utrolig viktig at personer som henne får være med å bidra nasjonalt, sier Randi Reese, forbundsleder i FO.
28.10.2005
14:41
15.12.2013 21:22

Statsminister Jens Stoltenberg har fått kritikk for at han ikke har funnet plass til noen med innvandrerbakgrunn i det nye regjeringsapparatet. Nå blir altså sosionom og FO-medlem Krishna Chudasama statssekretær for Karita Bekkemellem i det nye Likestillings-og forbrukerdepartementet. Og Bekkemellem har fått en solid medarbeider med på laget. Chudasama har vært Sosialombud i Fredrikstad de tre siste årene. Hun har røtter fra India, men har også bakgrunn fra Tanzania. For tiden er hun mastergradsstudent i sosialt arbeid. Interessefeltet spenner vidt; Fra likestilling, etikk i sosialt arbeid til brukermedvirkning. Hun er også opptatt av samfunnsstrukturer som skaper tapere og har gjort studier av langtids sosialhjelpsmottakere.Chudasama har vært medlem av kommunestyret i Fredrikstad og representert Arbeiderpartiet i Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene.

Heier på KrishnaI FO er hun kjent for å være en frittalende person som ikke går av veien for å fronte egne meninger. Forbundsleder Randi Reese er svært fornøyd med utnevnelsen.- Slik vi kjenner henne, både som Sosialombud og innad i FO, har hun gode perspektiver og god gjennomslagskraft. Derfor er det utrolig viktig at personer som henne får være med å bidra nasjonalt, sier Reese.Eks-statsråd Odd Einar Dørum var ”FOs mann” inn i den forrige regjeringen. I Stoltenberg-regjeringen har FO fått to statssekretærer. I tillegg til Chudasama er vernepleier Henriette Westhrin utnevnt som statssekretær for Miljøvernminister Helen Bjørnøy.- FO er veldig fornøyd med den nye regjeringen. Vi er også optimistiske i forhold til Soria Moria-erklæringen, nettopp fordi den har mange av våre perspektiver i seg. Blant annet lover den nye regjeringen at mennesker med sosiale problemer skal få både rettigheter og verdighet. På dette området tror jeg Krishna Chudasama har mye å bidra med, sier Randi Reese.

28.10.2005
14:41
15.12.2013 21:22