JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ikke bare rusfrihet

Skadereduksjon, forebygging av alvorlig tilleggssykdom og reduksjon av overdosedødsfall er gode mål for den medisinske behandlingen av den mest utsatte pasientgruppen, mener Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenestene.
18.08.2005
13:02
15.12.2013 21:08

Det er ikke bare full rusfrihet som kan betraktes som godt behandlingsresultat for rusmisbrukere, og tilbakefall er ikke ensbetydende med mislykket behandling, skriver Rådet. De peker på at manglende kunnskap om effekt av behandling ikke fratar hjelpeapparatet plikten til å yte helsehjelp. Men tilbud som gis må evalueres for å sikre god behandling. Rådet understreker at situasjonen med kanskje 11 000 til 15 000 tunge sprøytemisbrukere i Norge er alvorlig. Hvert år dør over 200 personer av overdoser med narkotika.

Ifølge rådet uttrykkes det politisk vilje til å prioritere dette feltet. I vedtaket heter det videre: ”Spesialisert rehabilitering av rusmiddelmisbrukere i spesialisthelsetjenesten må ikke gå på bekostning av nødvendige rustiltak i nærmiljøet.” Det pekes også på behovet for langsiktighet i bruk av virkemidler og særlig oppmerksomhet rettet mot overgangene fra ett behandlingstiltak til et annet i rusomsorgen.

Behov for robust finansiering

Prioriteringsrådet uttaler at det må etableres ordninger som ivaretar retten til nødvendig helsehjelp på rusområdet på en bedre og mer rettferdig måte i landet som helhet. Det er behov for robuste finansieringsordninger som bidrar til å skjerme rusfeltet på sikt. Men rådet er i tvil om innsatsstyrt finansiering, som i dag praktiseres i somatikken, er egnet på rusfeltet når Opptrappingsplan for psykisk helse avsluttes ved utgangen av 2008.Rusfeltet har mange forbindelseslinjer til psykisk helsevern som ikke er berørt i vedtaket. Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet ledes av Idar Magne Holme, som om få dager innsettes som forstander og administrerende direktør ved Diakonhjemmet. Han er statsviter og har hatt en rekke sentrale politiske posisjoner for Kristelig folkeparti.

18.08.2005
13:02
15.12.2013 21:08