Lavere vekst

Det er nedgang i veksten når det gjelder antall ansatte i det kommunale barnevernet. Fra 2003 til 2004 økte antall ansatte i barnevernet med 0.6 prosent, mens økningen lå på 2 prosent året før, og 3.1 prosent hvis vi går enda ett år tilbake, viser statistikk fra Statistisk Sentralbyrå.
16.08.2005
14:09
15.12.2013 21:07

I gjennomsnitt for hele landet er det 2,6 ansatte i barnevernet pr. 1000 barn. Oslo ligger over gjennomsnittet med 3,5 ansatte i barnevernet pr. 1000 barn. Situasjonen i Oslo gjenspeiler de store levekårsforskjellene i byen. I den østlige bydelen Sagene er det 8,3 ansatte i barnevernet pr. 1000 barn, og i Gamle Oslo ligger tallet på 7,1. Gamle Oslo skårer dårligst i hele landet på en del sentrale levekårsindikatorer.Tar vi turen mot vest over Akerselva vil vi finne at bydelene Vestre Aker og Nordre Aker har lavest tall på ansatte i barnevernet med henholdsvis 1,1 og 1,2 ansatte i barnevernet pr. 1000 barn.

Høyest antall ansatte pr. 1000 barn har Salangen kommune i Troms med 11,4. Også Kvalsund i Finnmark ligger høyt, med 9,5 ansatte pr. 1000 barn. Ifølge statistikken har følgende kommuner ingen ansatte i barnevernet: Lurøy (Nordland), Fosnes (Nord-Trøndelag) og Ulvik (Hordaland).

Stadig større andel ansatte i barnevernet har fagutdanning. 43 prosent er barnevernpedagoger og 35 prosent sosionomer, mot 39 og 37 prosent året før.

16.08.2005
14:09
15.12.2013 21:07