JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lovfestet ungdomsarbeid?

Velferd er viktig, i hvert fall i et valgår. Hver uke fram mot valget vil de største partiene svare på noen av FOs kjernesaker. Denne uka spør vi: LO og FO vil jobbe for at forebyggende barne- og ungdomsarbeid skal bli lovfestet som et offentlig ansvar. Kan ditt parti støtte dette forslaget?
11.08.2005
10:02
15.12.2013 21:07

Høyre:

Vi har en begrenset tro på bruk av lovfesting som virkemiddel til alt som skal gjøres. Det er naivt å tro at problemene løses bare de forbys eller lovfestes. Dette arbeidet er mer komplekst enn som så. Vi vil uansett være avhengig av at godt forebyggende arbeid er forankret i kommunene. Det er kommunene som har ansvar for størstedelen av tilbudet rundt familier som er utsatt, som for eksempel sosialtilbudet, boligtilbudet, primærhelsetjenesten, førstelinje barnevern – i tillegg til skole og barnehage. Det er viktig at kommunene prioriterer dette arbeidet, men det er langt ifra sikkert at lovfesting er den beste måten å gjøre dette på. Lovfesting kan – i verste fall – føre til at kommunene innfører minimumsstandardslignende løsninger og fraskriver seg ytterligere ansvar. Minimumsnormer kan fort bli maksimumsnormer

Fremskrittspartiet:

Vi mener at det til enhver tid må være opp til politiske vurderinger, basert på faglige innspill, i hvilken grad det skal satses på forebyggende arbeid.

Kristelig Folkeparti:

Vi mener det er viktig å sikre at den kommunale handlefriheten er reell og arbeider hovedsakelig for dette. Vi mener at lovfesting av det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet kan gå på bekostning av muligheten til å tilpasse arbeidet til lokale forhold, noe vi mener er en forutsetning for å engasjere blant annet frivillige krefter. KrF mener at forebyggende barne- og ungdomsarbeid er en svært viktig oppgave som trenger ekstra innsats, også økonomisk. Derfor har KrF arbeidet for at det skal øremerkes midler til for eksempel barn og unge i storbyene og til kommunene for å bekjempe fattigdom.

Arbeiderpartiet:

Både barnevernloven og lov om sosiale tjenester har bestemmelser om forebyggende virksomhet. Det er viktig å legge til rette for at kommunene kan følge opp intensjonene i lovverket og derfor må bedre kommuneøkonomi sikres. Arbeiderpartiet vil styrke kommuneøkonomien og øke statsstøtten til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.Arbeiderpartiet ønsker en familiepolitikk som tar utgangspunkt i barns beste. Et godt barnehage og skoletilbud er sammen med foreldrenes omsorg avgjørende for å skape et godt oppvekstmiljø. Barnehage er god forebygging. Alle som ønsker det, skal få barnehageplass til en rimelig pris. Barnehagene bidrar til sosial utvikling, pedagogisk veiledning og trygghet for barna. Prisene skal reduseres. Arbeidepartiet vil innføre gratis korttidsbarnehage for alle barn i områder med en stor andel minoritetsspråklige barn. Sosialistisk Venstreparti: Forebyggende virksomhet på oppvekstområdet er forsømt og undervurdert. Dette gjelder både de positive tiltakene, som tilrettelegging av fritidstilbud, og tiltakene som skal forhindre omsorgssvikt eller overgrep. SV vil lovfeste forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Barnehage, skole, helsestasjon, utekontakt og fritidsklubber for ungdom har her en selvfølgelig plass, og kan spille en viktig rolle i arbeidet for at barn og unge skal få realisert sine muligheter. Ungdomsalderen er for mange en særlig utsatt tid og det er derfor viktig å bygge ut gode fritidstilbud. Dette kan for eksempel være kommunale ungdomsklubber der ungdom med uorganisert fritid kan bli stimulert til egenutvikling og inngå i et sosialt miljø uten kommersielt og annet press. Systematisk innsats for å forebygge problemer krever god samordning av arbeidet til de ulike instansene som jobber med barn og familier. SV vil derfor arbeide for at helsestasjonene utvikles til kompetansesentre med tverrfaglige tilbud. Barnefamilier skal få det tilbudet de trenger ett sted i kommunen. SV har gjennom saksbehandlinger i denne stortingsperioden understreket viktigheten av en barne- og oppvekstlov slik at barns rettigheter skal ivaretas og at man skal ha et helhetlig lovverk som omfater barn og unge. SV mener dette vil styrke barns rettigheter, og vi vil få et større fokus på barn og unges oppvekst og levevilkår. SV fremmet bla to forslag under behandlingen av Stortingsmeldingen: Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge. Forslagene lød som følger: ”Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med et forslag om at det skal gjennomføres et barne- og ungdomsregnskap i all offentlig forvaltning på alle politikk-områder.” og ”Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med et forslag om en barne- og oppvekstlov.” Forslagene fikk ikke støtte fra de andre partiene på Stortinget.

11.08.2005
10:02
15.12.2013 21:07