Nådde fram

Kritikken mot de trange rammevilkårene for barnevernet i Oslo nådde fram, og bystyret vil ha ny finansieringsordning.
24.06.2005
13:05
15.12.2013 21:04

Politikerne har dermed erkjent at den økonomiske situasjonen for barnevernet i Oslo kan ha ført til at barn ikke fikk den hjelpen de skulle. I bystyremøtet onsdag 22. juni vedtok bystyret i Oslo at flere ulike modeller for finansieringsordninger bør vurderes, forteller Aftenposten. Politikerne i Oslo vil ha på plass ny modell fra neste år.

Bystyret vil heller ikke nedlegge institusjonsplasser i barnevernet slik det opprinnelig var planlagt. Alle akutt- og langtidsplasser skal skjermes mot nedlegging. En av institusjonene som stod for tur var Bernhard L. Mathisens barne- og ungdomshjem.Bystyremedlem Erling Folkvord karakteriserer dette som en viktig etappeseier.

Forskningsstiftelsen Fafo har laget en undersøkelse om barnevernet i Oslo. Denne er omtalt i saken under.Byråd Margaret Eckbo påpeker overfor Aftenposten at Fafo-undersøkelsen ikke konkluderer med at finansieringsordningen har skylden for manglende bruk av institusjonsplasser, og mener vedtaket er en overstyring av etatssjefen.

24.06.2005
13:05
15.12.2013 21:04