Vil lovfeste forebygging

LO vil jobbe for lovfesting av forebyggende barne- og ungdomsarbeid som et offentlig ansvar. Dette fikk FOs Kjetil A. Ostling gjennomslag for på LO-kongressen.
13.05.2005
14:38
15.12.2013 21:02

– Jeg er kjempefornøyd. Når LO med sine 850 000 medlemmer går inn for dette, betyr det at kravet har stor styrke. Nå gjenstår det å se hvordan dette følges opp, sier Kjetil A. Ostling til Fontene.

Han kjenner spesielt godt barnevernet i Oslo, og har registrert hvordan bydelene i Oslo strever med å prioritere tiltak for barn og unge. – Bydelene har et snittunderskudd på 4-5 millioner kroner, noen ligger på 15 millioner kroner i underskudd. Da er det vanskelig å finne det rette barnevernstiltaket uten å la seg styre av økonomi. Forebyggende tiltak klarer de ikke å skape. – Det er all grunn til å minne om at forebyggende barne- og ungdomsarbeid er lovfestet både i Danmark og Sverige, sier Ostling.

Redaksjonskomiteen mente det ville holde å gå inn for at kommunene skulle sikres tilstrekkelige midler. Dette var imidlertid ikke FO enige i. På kveldsmøtet 9. mai påpekte Kjetil A. Ostling i et innlegg for kongressen at stadig flere barn ikke får nødvendig trygghet eller vern fra sine hjem, og at sulteforede kommuner bruker barne- og ungdomsarbeidet som salderingsposter.

Da det ble klart at Fagforbundet med sine 77 delegater ville støtte kravet, følte FO-delegasjonen at det gikk riktig vei. Saken var vunnet.

13.05.2005
14:38
15.12.2013 21:02