JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Huitfeldt lover Nav strakstiltak

Anniken Huitfeldt lover sikkerhetstiltak for Nav-ansatte innen jul, etter møte med FO.
23.08.2013
14:00
16.12.2013 23:35

Mimmi Kvisvik og Lars Semmerud var på et hasteinnkalt møte med statsråden og Nav direktør Joakim Lystad i ettermiddag. FO-leder Kvisvik og Semmerud fra arbeidsutvalgeter veldig fornøyd med hvordan ledelsen av departementet og Arbeids- og velferdsetaten har tatt imot forslagene til økt sikkerhet etter drapet på Nav Grorud i Oslo. – Det var en veldig god dialog, jeg har stor tro på at vi sammen finner fram til tiltak for å gjøre tjenestene bedre samtidig som vi trygger de ansatte, sier Kvisvik til Fontene.

Vil ha forskrift

Får FO det som de vil, blir det laget en forskrift til arbeidsmiljøloven om trusler og vold på Nav-kontorene. – Den bør inneholde forbud mot alenearbeid der risikoen vurderes som stor. Dessuten må vold og trusler om vold defineres som yrkesrelatert skade i forhold til sykdom og uførhet, sier Kvisvik.

Hun mener de svenske forskriftene kan brukes som mal. – En forskrift vil gi ensartede retningslinjer som skal være gyldig for selv de minste Nav-kontorene. I dag er det veldig variabelt, sier forbundslederen.

Lars Semmerud understreker at arbeidsministeren ikke lovet at det vil komme en forskrift. – Men det ser ut til å bevege seg i den retningen, sier Semmerud.

Sikkerhet uten gitter

I møtet uttrykte Kvisvik bekymring for at de ansattes frykt blir privatisert.

Huitfeldt forsikret at både den politiske ledelsen, arbeidsgiverne og vernetjenesten tar sikkerheten for de ansatte på dypeste alvor. Samtidig peker Nav-direktør Lystad på at man må finne løsninger som ikke gir flyplasslignende tilstander på Nav. – Vi ønsker ikke at de ansatte skal sitte bak glass og gitter, sier han.

De siste ukene har det blitt mer oppmerksomhet om at Nav-ansatte er velferdsstatens frontsoldater. – Mange av utfordringene som møter de ansatte skulle egentlig vært håndtert av andre tjenester, som rus- og psykiatritjenesten. Tjenesten må være dimensjonert for å håndtere slike saker, samtidig som de ansatte må være tilgjengelige og ha nok ressurser til å møte og følge opp brukerne ut fra den enkeltes forutsetninger, sier Kvisvik.

Økt bemanning

Kvisvik vil at det skal lovfestes at det skal være to i møte med brukere som kan tenkes å opptre voldelig eller truende. – Det må gjøres noe med bemanningen så det er mulig, sier hun.

Semmerud er bekymret for arbeidssituasjonen for de nyansatte som begynner i Nav. – De kan bli satt i situasjoner i møte med publikum som det kan være vanskelig å bli fullt forberedt på i utdanningen. De trenger god veiledning og oppfølging fra erfarne kolleger. Kollegastøtte må settes i system, sier han.

Farlig harselering

Huitfeldt er bekymret for den økte volden mot ansatte i Nav. Hun er opptatt av at Nav-ansatte må møtes med respekt. – Harseleringen med Nav og de som jobber der kan gi framvekts av negative holdninger og manglende respekt, mener ministeren.

Hun sier at de Nav-ansatte gjør en fantastisk innsats. – De skal ikke være redde på jobben.

Plikt til å utrede risiko og lage handlingsplaner.

Tilrettelegge arbeidet slik at risiko minimaliseres så langt det er mulig (sikkerhetsrutiner).

Vektlegge utdanning, veiledning og informasjon.

Støtte og særskilt veiledning av de ansatte.

Arbeidsplassen skal utformes, plasseres og utstyres slik at vold og trusler forebygges så langt det er mulig.

Mulighet til å kunne tilkalle hjelp.

Arbeidsoppgaver som medfører risiko for vold og trusler skal ikke utføres som alenearbeid.

Sikkerhetstransport skal organiseres og gjennomføres slik at arbeidstakerne har betryggende sikkerhet.

Hendelse skal registres og dokumenteres.

Arbeidstakere som rammes av vold og trusler om vold skal raskt få hjelp og støtte. Arbeidsgiverne skal ha rutiner som sørger for dette.

23.08.2013
14:00
16.12.2013 23:35

Plikt til å utrede risiko og lage handlingsplaner.

Tilrettelegge arbeidet slik at risiko minimaliseres så langt det er mulig (sikkerhetsrutiner).

Vektlegge utdanning, veiledning og informasjon.

Støtte og særskilt veiledning av de ansatte.

Arbeidsplassen skal utformes, plasseres og utstyres slik at vold og trusler forebygges så langt det er mulig.

Mulighet til å kunne tilkalle hjelp.

Arbeidsoppgaver som medfører risiko for vold og trusler skal ikke utføres som alenearbeid.

Sikkerhetstransport skal organiseres og gjennomføres slik at arbeidstakerne har betryggende sikkerhet.

Hendelse skal registres og dokumenteres.

Arbeidstakere som rammes av vold og trusler om vold skal raskt få hjelp og støtte. Arbeidsgiverne skal ha rutiner som sørger for dette.