Millioner til Nav-forskere

Høgskolen i Østfold (HiØ) skal forske fram et bedre Nav. Arbeids- og velferdsdirektoratet har bevilget 22 millioner kroner til prosjektet, som skal vare i fire år.
14.08.2013
13:44
16.12.2013 23:29

vibeke.liane@lomedia.no

I prosjektet skal ansatte ved HiØ og i Nav utveksle erfaringer og kunnskaper som skal sikre at de nyutdannede har kunnskapene det er behov for i Nav.

Prosjektet retter seg mot ansatte i Nav som jobber med brukere med sammensatte behov og nedsatt arbeidsevne.

Bredt sammensatt

Prosjektet er et samarbeid mellom HiØ, Fylkesmannen i Østfold og Buskerud, samt Nav Østfold og Buskerud. En gruppe ansatte ved Nav-kontorene i Moss, Rygge, Lier, Hurum og Røyken er frikjøpt for å delta i prosjektet.

Utvikle metoder

Prosjektet skal bidra til en mer kunnskapsbasert praksis ved Nav-kontorene. – Vi ønsker å finne fram til metoder for bedre samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av forskning, utdanning, tjenestene og brukerne for å forbedre tjenestene i Nav, forteller høgskolelektor Christian Ebeltoft som er deltaker i prosjektet.

Han forteller at de skal utvikle bachelor studiene i arbeids- og velferdsfag og sosialt arbeid for å gjøre nyutdannede bedre rustet for å arbeide i Nav.

Sprer erfaringene

Arbeids- og velferdsdirektoratet har initiert prosjektet. I fireårsperioden skal prosjektdeltakerne prøve ut et læringssystem som inneholder møteplasser og elektroniske databaser. Underveis skal de arrangere nettverkskonferanser for å spre erfaringene.

14.08.2013
13:44
16.12.2013 23:29