Barnevernet hever formkurven

Sportslige pedagoger trener barnevernlederne i sør.
11.06.2013
09:26
14.12.2013 13:05

Treningen startet forrige uke. Ledere fra barneverntjenestene i agderfylkene og Buskerud er med.

– Behovet for bedre kontroll og styring i tjenesten ble avdekket gjennom tilsyn. Det har ikke fungert godt nok, forteller seniorrådgiver Helene Frydenberg hos Fylkesmannen i Aust-Agder, som tok initiativ til lederutviklingen.

Gode ledere er kvalitetssikring av hele barnevernstjenesten, mener hun.

Les mer om høye krav til barnevernlederne i Fontene nr. 7.

Hardtrening

Barnevernledere fra de tre fylkene deltar på i alt fire samlinger i regi av coachingfirmaet Storform. Kursholderne har bakgrunn fra organisasjons- og idrettspsykologi.

Hva har barnevernet å lære av idretten?

Ikke mye faglig, forteller kursleder Per Bård Torvik, idrettspedagog og tidligere coach for herrelandslagene i håndball og fotball.

Men å trene på kommunikasjon med medmennesker, å ha systematiske samtaler med ansatte, økt kompetansedeling er allmenngyldig for god ledelse i de fleste sektorer, mener han.

– Det er forskjell på å drive på toppnivå i idretten noen få år og det å skulle stå løpet ut et helt arbeidsliv. I Norge er det veldig fokus på ytre motivasjon, men det holder veldig kort. Vi prøver å finne ut hva som skaper indre motivasjon, sier Torvik.

Gode fagfolk, isolerte ledere

– Der ute sitter mange flinke fagfolk som har blitt ledere. Mange sitter veldig alene med ansvaret. De står oppi mange utfordringer og trenger å styrke lederkompetansen, sier Frydenberg.

– Kreves det ekstra mye av en god barnevernleder?

– De sier det selv. De mener de har mye utdanning i fag, men ønsker seg spesialkompetanse om ledelse.

I løpet av kursrekka, som avsluttes i november 2014, vil deltakerne danne ledernettverk i hvert fylke.

Må takle økonomisk skvis

– Flere har fortalt til Fontene at de står i skvis mellom samfunnsoppdraget og trange økonomiske rammer fra kommuneledelsen. Er det et slikt krysspress?

– Javisst. Andre tjenester opplever også det, men barnevernlederne skal representere de svakeste, sier Frydenberg.

– Hvordan skal kurset hjelpe dem å takle krysspresset?

– I dag bruker de kanskje mye tid på unyttige møter som det ikke kommer mye ut av. Ved å lære seg å bli flinkere til å snakke med ansatte, ved å ha klare mål for møtene, kan de bli bedre til å snakke med sine overordnede i kommunen også.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har satt i gang et tilsvarende treningsopplegg.

11.06.2013
09:26
14.12.2013 13:05