JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO dropper priskontroll på bolig

– Mer boligstøtte vil bare forlenge fattigdommen. Sett heller tak på leieprisene, svarer Cathrine Skårn i beboeraksjonen Nok er nok, etter at LO-kongressen i dag vedtok sin boligpolitikk.
07.05.2013
15:15
16.12.2013 22:46

LO krever at boligbyggelagene skal spille en viktig rolle i videre boligbygging, men krever ikke å opprette en egen prisregulert del av boligmarkedet.

Både FO og El&IT Forbundet hadde på forhånd gått inn for en ny lov om boligkooperasjon, i praksis en utstrakt prisregulering av borettslag.

Tapte slaget om prisregulering

Mindretallet i redaksjonskomiteen ønsket å få med en formulering som FOs Ellen Galaasen la fram for salen:

«LO mener det bør vurderes å regulere deler av boligmarkedet gjennom pris- og omsetningsbegrensning. Dette kan forvaltes av boligbyggelagene og bør innrettes mot ungdom og særlige grupper.»

Bare et lite mindretall av delegatene stemte for å ta med denne formuleringen.

Bygging og skatt

Men LO fastslår at bolig er et grunnleggende velferdsgode. LO vil:

– At 40 000 nye boliger oppføres hvert år.

– At Husbanken gjenreises som det sentrale virkemiddelet for sosial boligbygging, inkludert bygging av kommunale utleieboliger.

– At skattefradragene for bolig målrettes til dem som trenger det mest. Det kan bidra til å senke prispresset.

– Boligpolitikken som er vedtatt har bragt oss langt videre og jeg er fornøyd. Mange viktige element er på plass, noe de for såvidt var gjennom sekretariatets behandling, kommenterer FO-leder Mimmi Kvisvik per sms fra kongressalen.

– Bostøtte forlenger fattigdom

– LO vil dessuten lage bedre ordninger for boligfinansiering og bostøtte som sikrer god boligstandard også til dem med lav inntekt.

– Jeg ville helst sett at bostøtteordningene forsvant. På sikt kan faktisk bostøtten bidra til å forlenge fattigdom, sier leieboer Cathrine Skårn på telefon fra kommunalblokka i Drøbaksgata 1 i Oslo.

Isteden burde man innføre leiepriser beregnet som andel av inntekt, mener hun.

– Det kan ikke være en løsning å bare forsterke bostøtteordningene, sier Skårn. For når du først har kommet inn i en kommunal bolig, klarer du ikke å komme ut. Bostøtten er ikke mer enn at vi så vidt ligger over grensen til å utløse sosial nødhjelp til livsopphold, sier Skårn.

Vil se på pris- og utbyttepraksis

– Dagens pris- og utbyttepraksis bør vurderes, mener LO-kongressen.

De fleste i «sosialblokka» regner seg som fattige, også Cathrine Skårn. Hun er styreleder i blokka og har engasjert seg sterkt i beboeraksjonen Nok er nok. Aksjonen har spredt seg til fire bydeler. De protesterer mot at kommunen tar ut årlig utbytte på opptil 40 prosent av leieinntektene fra utleieboligene.

– Spre leieboerne

LO vil videre:

– At kommunene tar større ansvar for rimelige og stabile leieforhold for utsatte grupper.

– At kommunene planlegger nye utbygginger i samarbeid med sentrale brukergrupper.

– Skal det bygges ut mer, bør det skje på vestkanten, sier Cathrine Skårn.

– Nå er altfor mange i en vanskelig livssituasjon konsentrert i de samme blokkene på østkanten, mener Skårn. En annen løsning er å sette av en andel av nye private boligbygg til kommunale leiligheter, mener leieboeren.

3000 studentboliger i året

– LO vil at det bygges minst 3000 studentboliger hvert år. Kostnadsrammen og tilskuddet økes til 50 prosent.

– Veldig bra, sier leder i FO Studentene, Kyle Tsigiakis.

– Det er ikke nok, men flere studentboliger vil uansett virke prisdempende på det øvrige utleiemarkedet. Å øke tilskuddet til 50 prosent betyr at det blir lettere å bygge mer og med høyere kvalitet, sier studentlederen.

Samler støtte for priskontroll

– Er dere mismodige for at dere ikke fikk gjenoprettet boligkoopersjonen?

– Det var mange som var villig til å gå langt i forhold til omfordeling gjennom å se på reguleringer også på eiermarkedet, men ikke slik at det ble flertall, sier Mimmi Kvisvik.

07.05.2013
15:15
16.12.2013 22:46