LO dropper priskontroll på bolig

– Mer boligstøtte vil bare forlenge fattigdommen. Sett heller tak på leieprisene, svarer Cathrine Skårn i beboeraksjonen Nok er nok, etter at LO-kongressen i dag vedtok sin boligpolitikk.
07.05.2013
15:15
16.12.2013 22:46

LO krever at boligbyggelagene skal spille en viktig rolle i videre boligbygging, men krever ikke å opprette en egen prisregulert del av boligmarkedet.

Både FO og El&IT Forbundet hadde på forhånd gått inn for en ny lov om boligkooperasjon, i praksis en utstrakt prisregulering av borettslag.

Tapte slaget om prisregulering

Mindretallet i redaksjonskomiteen ønsket å få med en formulering som FOs Ellen Galaasen la fram for salen:

«LO mener det bør vurderes å regulere deler av boligmarkedet gjennom pris- og omsetningsbegrensning. Dette kan forvaltes av boligbyggelagene og bør innrettes mot ungdom og særlige grupper.»

Bare et lite mindretall av delegatene stemte for å ta med denne formuleringen.

Bygging og skatt

Men LO fastslår at bolig er et grunnleggende velferdsgode. LO vil:

– At 40 000 nye boliger oppføres hvert år.

– At Husbanken gjenreises som det sentrale virkemiddelet for sosial boligbygging, inkludert bygging av kommunale utleieboliger.

– At skattefradragene for bolig målrettes til dem som trenger det mest. Det kan bidra til å senke prispresset.

– Boligpolitikken som er vedtatt har bragt oss langt videre og jeg er fornøyd. Mange viktige element er på plass, noe de for såvidt var gjennom sekretariatets behandling, kommenterer FO-leder Mimmi Kvisvik per sms fra kongressalen.

– Bostøtte forlenger fattigdom

– LO vil dessuten lage bedre ordninger for boligfinansiering og bostøtte som sikrer god boligstandard også til dem med lav inntekt.

– Jeg ville helst sett at bostøtteordningene forsvant. På sikt kan faktisk bostøtten bidra til å forlenge fattigdom, sier leieboer Cathrine Skårn på telefon fra kommunalblokka i Drøbaksgata 1 i Oslo.

Isteden burde man innføre leiepriser beregnet som andel av inntekt, mener hun.

– Det kan ikke være en løsning å bare forsterke bostøtteordningene, sier Skårn. For når du først har kommet inn i en kommunal bolig, klarer du ikke å komme ut. Bostøtten er ikke mer enn at vi så vidt ligger over grensen til å utløse sosial nødhjelp til livsopphold, sier Skårn.

Vil se på pris- og utbyttepraksis

– Dagens pris- og utbyttepraksis bør vurderes, mener LO-kongressen.

De fleste i «sosialblokka» regner seg som fattige, også Cathrine Skårn. Hun er styreleder i blokka og har engasjert seg sterkt i beboeraksjonen Nok er nok. Aksjonen har spredt seg til fire bydeler. De protesterer mot at kommunen tar ut årlig utbytte på opptil 40 prosent av leieinntektene fra utleieboligene.

– Spre leieboerne

LO vil videre:

– At kommunene tar større ansvar for rimelige og stabile leieforhold for utsatte grupper.

– At kommunene planlegger nye utbygginger i samarbeid med sentrale brukergrupper.

– Skal det bygges ut mer, bør det skje på vestkanten, sier Cathrine Skårn.

– Nå er altfor mange i en vanskelig livssituasjon konsentrert i de samme blokkene på østkanten, mener Skårn. En annen løsning er å sette av en andel av nye private boligbygg til kommunale leiligheter, mener leieboeren.

3000 studentboliger i året

– LO vil at det bygges minst 3000 studentboliger hvert år. Kostnadsrammen og tilskuddet økes til 50 prosent.

– Veldig bra, sier leder i FO Studentene, Kyle Tsigiakis.

– Det er ikke nok, men flere studentboliger vil uansett virke prisdempende på det øvrige utleiemarkedet. Å øke tilskuddet til 50 prosent betyr at det blir lettere å bygge mer og med høyere kvalitet, sier studentlederen.

Samler støtte for priskontroll

– Er dere mismodige for at dere ikke fikk gjenoprettet boligkoopersjonen?

– Det var mange som var villig til å gå langt i forhold til omfordeling gjennom å se på reguleringer også på eiermarkedet, men ikke slik at det ble flertall, sier Mimmi Kvisvik.

07.05.2013
15:15
16.12.2013 22:46