Dataspill som mobbemedisin

Hele sju prosent av norsk ungdom blir fanget av dataspill.
08.04.2013
15:23
14.12.2013 13:04

Forskere ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova) har i en studie funnet klar sammenheng mellom overdreven spilling og depresjon, og mellom spilling og mobbing.

Noen fellestrekk for de som oppga tegn på spilleproblemer i undersøkelsen var at :

– De hadde opplevd mobbing på skolen

– De var ganske unge når de begynte å spille

– De var mer deprimerte

– Færre var med i idrettslag

– De spilte i hovedsak slåsspill, sosiale spill og online rollespill

Problemet rammer flere gutter enn jenter.

Selvmedisinering

Prosjektleder Geir Scott Brunborg forklarer sammenhengen mellom spilling og mobbing med at den som er utsatt for mobbing kan skape distanse og distrahere seg selv fra vonde følelser gjennom å spille.

Gjennom dataspill på nett går det også an å finne fellesskap blant andre spillere. Et slikt sosialt nettverk kan øke opplevelsen av status og mestring, påpeker Brunborg.

Det kan i sin tur føre til at spillerne bruker enda mer tid foran dataskjermen på bekostning av skolegang og forholdet til familien, forteller Brunborg i siste utgave av Nova-nytt.

08.04.2013
15:23
14.12.2013 13:04