Hører ikke de som skal vernes

Barnas egne meninger er blitt mindre synlige i barnevernets dokumenter. Har dette sammenheng med organiseringen av barnevernet, skriver Berit Skauge. Les hele artikkelen her.
Illustrasjon: Marius Pålerud
19.03.2013
09:51
14.12.2013 13:04
19.03.2013
09:51
14.12.2013 13:04