Liv Meisingset kåret til årets sosialarbeider

Vernepleier Liv Meisingset får årets sosialarbeiderpris for sitt mangeårige arbeid med utviklingshemmede i Nepal.
06.03.2013
14:28
16.12.2013 22:00

solfrid.rod@lomedia.no

Meisingset har stått i front for å bygge opp et dagsenter for voksne med utviklingshemming i Nepal, og er i gang med å etablere et tilsvarende tilbud til barn.

Som primus motor i FOs solidaritetsprosjekt i landet samarbeider hun med lokale foreldregrupper.

Kunnskap og holdninger

Nepal er et av verdens fattigste land, det er lite kunnskap om utviklingshemming, og mange er isolerte i hjemmet. Meisingset har i en årrekke bidratt til å formidle kunnskap og endre holdninger. I begrunnelsen for prisen beskrives hun som kreativ, utholdende og full av pågangsmot.

Til daglig arbeider Meisingset som høgskolelektor på Høgskolen i Sør-Trøndelag. Her har hun sørget for at både vernepleierstudenter og fysio- og ergoterapeutstudenter reiser til Nepal for å ha praksis.

Fag og solidaritet

FO har som mål å bidra til utviklingsprosjekter der sosialt arbeid og sosialpedagogikk er viktige elementer, samt å styrke det internasjonale engasjementet blant FOs medlemmer.

Alt dette har Liv Meisingset gjort i en årrekke, sa forbundsleder Mimmi Kvisvik da hun argumenterte for årets pristildeling. Landsstyret svarte med applaus og gratulasjoner.

Prisen deles ut på et arrangement i Oslo i anledning den internasjonale sosialarbeiderdagen 19. mars.

Fontene hadde portrettintervju med Liv Meisingset like før jul i fjor. Det finner du her.

Omtale av FOs prosjekt i Nepal finner du i Fontene nr. 11/2010. (Klikk på kalenderikonet og velg riktig utgave)

06.03.2013
14:28
16.12.2013 22:00