JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nedlagt i fjor, leiekontrakt binder Bufetat til 2028

Statens barnevern risikerer å betale over 100 millioner kroner for å disponere de tomme bygningene ved Eidsvoll omsorgssenter.
28.02.2013
10:29
16.12.2013 21:55

Fontene har fått tilgang til et internt notat i Bufetat region øst i forbindelse med nedleggingen av de statlige omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere. Her framgår det at årlige husleie for det største av dem, Eidsvoll omsorgssenter, ligger på 6,184 millioner kroner i året. Notatet er unndratt offentlighet.

Bandt seg for 20 år

Leiekontrakten som Bufetat øst undertegnet med Statsbygg i desember 2007 er bindende for 20 år, det vil si fra bygningene sto ferdige våren 2008 og fram til 2028. Senteret var i bruk bare litt over fire år. Ut over det har Bufetat øst over en periode på 16 år forpliktet seg til leiekostnader på over 99 millioner kroner for bygg som står tomme. Det er med dagens husleie.

I tillegg til leie plikter leietaker å betale oppvarming, vakthold og renhold. I fjor beløp dette alene seg til 1,434 millioner kroner, ifølge Bufetat øst.

Les mer i Fontene nr. 3 om hvordan staten og helseforetakene øser ut penger på prestisjeavdelinger sombygges opp og aldri tas i bruk eller legges ned etter kort tids bruk: Døgnposten ved DPS Gjøvik, Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnose (TEDD) og Skiptvet omsorgssenter.

Vil ha pengene

Stortinget påla Bufetat øst å legge ned søsterinstitusjonen Skiptvet omsorgssenter. Derfor kan etaten si opp leieavtalen der med ett års oppsigelsestid. Men Stortinget nevnte ikke senteret på Eidsvoll i sin budsjettbehandling. Dermed anses nedleggelsen der som en intern prioritering som i utgangspunktet ikke påvirker leiekontrakten, ifølge kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Rygh.

Statsbygg brukte over 70 millioner kronene på å bygge omsorgssenteret på totalt 2360 kvadratmeter. Bygningene er oppført rundt et tun og ble utformet spesielt med tanke på formålet å huse mindreårige asylsøkere.

Leiekontrakten har en klausul som åpner for ett års oppsigelse ved omorganiseringer bestemt av Stortinget eller regjeringen. Bufetat øst viser til det når de nå ønsker å komme ut av kontrakten.

– Vi er ikke enige med Bufetat der. Det som har skjedd her er på grunn av kutt internt i etaten. Ikke den type omorganiseringer klausulen er ment å gjelde for, Hege Njaa Rygh.

Ubrukelig bygg

Omsorgssenteret ble bygget med solide løsninger som bare ville kreve enkelt vedlikehold, med tanke på minst 20 års bruk.

– Utgangspunktet vårt er at vi har investert ganske mye penger i et bygg spesialkonstruert for et formål. Så blir det endret etter veldig kort tid. Vi risikerer å sitte igjen med et bygg som ikke kan brukes, sier Rygh.

Likevel er det ikke fornuftig å kreve leie i flere tiår for bygg som står tomme, vedgår hun. Statsbygg har bedt om en avklaring fra sin eier, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, for å finne ut hva de skal gjøre.

Bufetat: – Konstuktiv dialog

Direktør for Bufetat region øst, Trond Stenhaug, ville ikke intervjues til saken, men skriver i en e-post til Fontene at Bufetat er en tjenesteleverandør og ikke har ansvar for eiendomsforvaltning. Han anser forvaltning av statlige bygg og vurdering av videre bruk av bygningsmassen hovedsakelig som Statsbyggs oppgave. «Ift. leiekontrakten med Statsbygg er vi i dialog med Statsbygg i denne konkrete saken, og vil arbeide konstruktivt sammen for å finne løsning på denne», skriver Stenhaug.

Departementet: – Barnevern koster

Fontene ba barne,- likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Torkildsen (SV) svare på om dette er fornuftig pengebruk. Vi fikk følgende svar per e-post fra statssekretær Kjetil Andreas Ostling (SV):

«Det er et politisk valg å gi denne gruppen barn og unge et tilbud i offentlig regi. Med dette følger det noen kostnader. Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, red. anm.) har for øvrig et ansvar for å legge til rette for de lovpålagte tilbud denne gruppen skal ha.»

Les økonomenes dom i Fontene nummer 3.

Bygget for: Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Ansvarlig: Bufetat region øst

Åpnet: Desember 2007

Nedlagt: April 2012

Prislapp: Rundt 70 millioner kroner for nybygg

Begrunnelse for bygging: Ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år ble i desember 2007 overført fra UDI til det statlige barnevernet og lagt til Bufetat øst. Boforholdene ved overfylte Hvalstad Transittmottak i Asker ble vurdert som uakseptable.

Begrunnelse for nedlegging: Nedgang i antall enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

Ansatte: Blant de 49 fast ansatte er de fleste omplassert innen etaten. I tillegg måtte 41 timelønnede vikarer finne nytt arbeid.

Bygningene står tomme med løpende leieutgifter til Statsbygg.

28.02.2013
10:29
16.12.2013 21:55

Bygget for: Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Ansvarlig: Bufetat region øst

Åpnet: Desember 2007

Nedlagt: April 2012

Prislapp: Rundt 70 millioner kroner for nybygg

Begrunnelse for bygging: Ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år ble i desember 2007 overført fra UDI til det statlige barnevernet og lagt til Bufetat øst. Boforholdene ved overfylte Hvalstad Transittmottak i Asker ble vurdert som uakseptable.

Begrunnelse for nedlegging: Nedgang i antall enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

Ansatte: Blant de 49 fast ansatte er de fleste omplassert innen etaten. I tillegg måtte 41 timelønnede vikarer finne nytt arbeid.

Bygningene står tomme med løpende leieutgifter til Statsbygg.