JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dropper anbud for ideelle

Ideelle leverandører i barnevernet skal nå slippe anbud. – Urettferdig og veldig uheldig, protesterer Erik Sandøy på vegne av de kommersielle aktørene. FO og de de ideelle jubler.
15.02.2013
12:37
16.12.2013 21:48

solfrid.rod@lomedia.no

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) vil skjerme de ideelle fra tidsavgrensede kontrakter, også kalt anbud. Disse skal erstattes av langsiktige avtaler som løper til en av partene sier dem opp. Leverandørene må fortsatt konkurrere med hverandre når nye avtaler skal inngås, men de slipper altså å gjøre det igjen og igjen.

Dette framkommer i det årlige tildelingsbrevet fra BLD til Bufdir, som ble sendt ut denne uka.

– Taperen er barnevernet

Erik Sandøy er administrerende direktør for en av de største kommersielle aktørene, Aleris Ungplan & BOI, og leder arbeidsutvalget for barnevern i NHO. Han har ikke sett tildelingsbrevet, men blir temmelig opprørt når Fontene leser opp teksten.

– Rent umiddelbart vil jeg si at jeg er overrasket. Vi er jo godt kjent med at denne regjeringen foretrekker de ideelle, men dette er veldig (med tre streker under) urettferdig. Taperen her er norsk barnevern, utbryter Sandøy.

Han mener barnevernet står overfor enorme ressursutfordringer, og at regjeringen snart må forstå hvor avhengig barnevernet faktisk er av kommersielle aktører.

– De tar ikke utgangspunkt i hva som er barnas behov. Dette handler om politikk og ideologi, ikke om fag, avslutter Sandøy.

– Veldig gledelig

– Dette er veldig gledelige signaler! Nå kan vi komme bort fra de kortsiktige avtalene og begynne å tenke langsiktig igjen, fastslår Asbjørn Sagstad. Han arbeider i Kirkens Sosialtjeneste og sitter i arbeidsutvalget i Ideelt Barnevernsforum (IB).

Sagstad mener regjeringens grep kan være avgjørende for at de ideelle aktørene på barnevernfeltet skal overleve.

Dramatisk

– Mange små ideelle leverandører har blitt tvunget til å avvikle gode tiltak på grunn av de kortsiktige og uforutsigbare rammebetingelser som hittil har preget avtalene Bufdir. Den økonomiske risikoen har blitt for stor for disse non-profit baserte virksomhetene som har som oppgave å tjene mennesker, ikke å tjene penger, sier Sagstad.

Han viser til at 13 ideelle tiltak og bortimot 100 institusjonsplasser har forsvunnet siden 2008.

– Utviklingen har vært dramatisk, og det under en regjering som til og med har en politisk målsetting om å prioritere ideelle aktører framfor kommersielle.

Partner og korrektiv

Hvorfor trenger vi ideelle aktører i barnevernet?

– Det vil alltid være behov for et privat ikke-kommersielt tilbud som kan utfylle det offentlige. Det ideelle innslaget bør ha et partnerskapslignende samarbeid med det offentlige samtidig som vi er et uavhengig korrektiv. De ideelle må alltid ha sitt primære fokus på legge til rette for brukernes vekst og myndiggjøring. Der ligger lojaliteten og eksistensberettigelsen. Vi er opptatt av ikke å bli redusert til et supplement til det offentlige, men ha en tydelig plass og rolle som en nødvendig del av det samlede tjenestetilbudet, sier Sagstad

Men de kommersielle vil du ikke ha inn i dette bildet?

– Det vil nok alltid være behov for et visst privat kommersielt innslag, men vi tror de utsatte barn og unge er best tjent med et tjenestetilbud som ikke har som formål å tjene penger, men hvor tjenestene bare er til for barnas beste, sier Sagstad

Haster med nye avtaler

Med sitt tildelingsbrev legger departementet føringer, det er opp til direktoratet å konkretisere de nye avtalene. IB vil nå jobbe for at de nye langsiktige avtalene inngås innen utgangen av 2013.

– Skulle det bli et regjeringsskifte etter høstens stortingsvalg har vi ingen garantier for at ideelle aktører blir gitt samme politiske prioritet som i dag, avslutter Sagstad

– Full uttelling

– Dette betyr full uttelling for et krav i vårt prinsipprogram, fastslår Ellen Galaasen, medlem av arbeidsutvalget i FO.

Der heter det at «Ideelle organisasjoner skal ha stabile vilkår og ikke underlegges markedsbaserte, kommersielle anbudsordninger».

Galaasen er også godt fornøyd med regjeringens signaler om å stramme opp kravene til lønns- og arbeidsforhold for ansatte i private virksomheter. Når nye avtaler skal inngås, skal det legges vekt på at private skal ha lønns- og arbeidsforhold som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende tariffavtale, skriver BLD.

– Det betyr at vi forventer samme nivå som statlig tariff. Dette har ikke vært noen selvfølge i Bufdirs oppfølging av kontraktene. Det skal vi bidra til trøkk på videre, sier Galaasen.

Hever kompetansekravet

Hun gleder seg også stort over at regjeringen hever kravet til andel ansatte med høyere utdanning i institusjonene til minimum 63 prosent. Det er der statens egne institusjoner ligger i dag, mens de ideelle har 67 prosent og de private 49 prosent.

I tildelingsbrevet skriver departementet at det statlige barnevernet skal være i dialog med kommunene når staten avvikler det som kan karakteriseres som kommunale barneverntiltak. Departementet krever også å bli orientert når dette planlegges. Det er god musikk i FOs ører.

BLD tar med dette et mer helhetlig grep for utviklingen av barnevernet, og de oppfyller med dette en forventning fra våre tillitsvalgte både i stat og kommune, sier Galaasen.

15.02.2013
12:37
16.12.2013 21:48