Skepsis til psyke

Halvparten av offentlige arbeidsgivere i Hedmark og Oppland er skeptiske til å ansette folk med lettere psykiske lidelser. Samtidig øker andelen unge uføre som sliter psykisk. – Dårlig samfunnsøkonomi, mener Tone Faugli i FO.
09.01.2013
13:59
16.12.2013 21:25

vibeke.liane@lomedia.no

Nesten like mange ansatte i det offentlige er enige med arbeidsgiverne i at folk som sliter psykisk ikke passer inn. I andre sektorer mener fire av ti at arbeidsplassen deres ikke passer for mennesker med disse helseplagene, skriver magasinet Velferd.

Rammer de fleste

Den utbredte skepsisen mot å inkludere personer med lettere psykiske lidelser kom fram i en spørreundersøkelse blant 200 ledere og 1 000 ansatte. Undersøkelsen kalles IA-holdningsbarometeret og er utarbeidet av IA-rådet og Navs arbeidslivssentre i de to fylkene.

– De fleste får lettere psykiske problemer i løpet av livet. Hvis alle som sliter skyves ut av arbeidslivet får vi et samfunn som er lite bærekraftig, mener Faugli.

Hun understreker at ledere i det offentlige har et spesielt ansvar for å gå foran som rollemodeller.

Dårlig samfunnsøkonomi

Faugli mener det er synd hvis svarene i undersøkelsen er gjengse for norske arbeidsplasser.

Det er i strid med politiske føringene fra regjeringen og avtalene mellom partene i arbeidslivet for et inkluderende arbeidsliv gjennom IA-avtalen, framholder hun.

Faugli peker på at den gruppen uføretrygdede som øker mest er unge med lettere psykiske lidelser. – Hvis alle som sliter skyves ut av arbeidslivet får vi et samfunn som er lite bærekraftig.

Lett å tilrettelegge

Faugli mener det handler om informasjon og kunnskaper. – Noen tror kanskje det er lettere å tilrettelegge arbeidet for arbeidstakere som har senebetennelse. Men for dem med lettere psydet er gode verktøy i IA-avtalen og i systemene for oppfølging av sykmeldte med lettere psykiske lidelser.

09.01.2013
13:59
16.12.2013 21:25